دوره ی فنی و حرفه ای: از کِی و چگونه می توان آن را پیدا کرد؟

دوره ی فنی و حرفه ای: از کِی و چگونه می توان آن را پیدا کرد؟ 05:59 Min. Verfügbar bis 12.07.2024

دوره ی فنی و حرفه ای: از کِی و چگونه می توان آن را پیدا کرد؟

یک دوره ی فنی و حرفه ای در آلمان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. از این رو بسیاری از جوانان در این مسیر قدم برمی دارند. یکی از آنان محمد دِیری است که در جست وجوی یک دوره ی فنی و حرفه ای در زمینه ی هنرهای دستی می باشد. آرزو نایبی به همراه او در مرکز هنرهای دستی شهر کلن بوده و تمامی سوالات مربوط به دوره ی فنی و حرفه ای را مطرح کرده است.

Stand: 12.07.2019, 18:00