قانون جدید پناهندگی در یونان

قانون جدید پناهندگی در یونان 05:36 Min. Verfügbar bis 08.11.2024

قانون جدید پناهندگی در یونان

در یونان یک قانون جدید و سختگیرانه ای برای پناهندگان به تصویب رسیده است. از این طریق روندهای پناهندگی سریع تر شده و بسیاری از پناهجویان از جزیره ها خارج و به مناطق دیگری در یونان فرستاده می شوند. ایزابل شایانی و بامداد اسماعیلی اطلاعاتی را در این زمینه برای شما دارند.

Stand: 08.11.2019, 17:21