آیا همچنان یهودی ستیزی در آلمان وجود دارد؟

آیا همچنان یهودی ستیزی در آلمان وجود دارد؟ 04:48 Min. Verfügbar bis 17.01.2025

آیا همچنان یهودی ستیزی در آلمان وجود دارد؟

آیا هنوز دشمنی نسبت به یهودیان در آلمان وجود دارد؟ ریحان جاویش در آن باره با فلیکس کلاین، افسر ضد یهودی ستیزی دولت فدرال گفتگو کرده است.

Stand: 15.01.2020, 14:33