آیا همچنان یهودی ستیزی در آلمان وجود دارد؟

04:48 Min. Verfügbar bis 17.01.2025

آیا همچنان یهودی ستیزی در آلمان وجود دارد؟

Stand: 15.01.2020, 14:33 Uhr

آیا هنوز دشمنی نسبت به یهودیان در آلمان وجود دارد؟ ریحان جاویش در آن باره با فلیکس کلاین، افسر ضد یهودی ستیزی دولت فدرال گفتگو کرده است.