درگیری در آگسبورگ

درگیری در آگسبورگ 04:43 Min. Verfügbar bis 13.12.2024

درگیری در آگسبورگ

چند روز پیش یک رهگذر در مرکز شهر آگسبورگ کشته شده است. پلیس توانسته به سرعت شش مظنون را دستگیر کند. دوربین های مداربسته در صحنه ی جرم، نقش مهمی در این دستگیری ها را داشته اند. ایزابل شایانی و برهان عقید با اطلاعات بیشتر گزارش می دهند.

Stand: 12.12.2019, 19:29