درگیری در آگسبورگ

04:43 Min. Verfügbar bis 13.12.2024

درگیری در آگسبورگ

Stand: 12.12.2019, 19:29 Uhr

چند روز پیش یک رهگذر در مرکز شهر آگسبورگ کشته شده است. پلیس توانسته به سرعت شش مظنون را دستگیر کند. دوربین های مداربسته در صحنه ی جرم، نقش مهمی در این دستگیری ها را داشته اند. ایزابل شایانی و برهان عقید با اطلاعات بیشتر گزارش می دهند.