بیسواد، فنی کار حرفه ای میشود

بیسواد، فنی کار حرفه ای میشود 04:23 Min. Verfügbar bis 04.07.2024

بیسواد، فنی کار حرفه ای میشود

اُسمانه پنج سال است که در آلمان زندگی می کند. زمانی که او به آلمان آمد بیسواد بود. اکنون او بعد از پنج سال می تواند بخواند، بنویسد و حتی دوره ی فنی و حرفه ای خود را تمام کرده و یک فنی کار حرفه ای است. بامداد اسماعیلی با اُسمانه ملاقات کرده راجع به توانایی استثنایی او گزارش می دهد.