کارتونیست افغان - بین هنر و جنگ

03:22 Min. Verfügbar bis 12.01.2028

کارتونیست افغان - بین هنر و جنگ

Stand: 12.01.2023, 13:35 Uhr

Von Arezao Naiby

سعید محمد کارتونیست اهل افغانستان است. زمانی که طالبان بر افغانستان حاکم شدند، سعید آی‌پد خود را برداشته و از کشور گریخت. ابزاری که او بیشتر اوقات آن‌را همراه خود دارد و اکنون با آن به مبارزه برای آزادی ادامه می‌دهد. آرزو نایبی در برلین با او دیداری داشته و درباره‌ی هنر و زندگی‌اش گفتگو کرده است.