کارتونیست افغان - بین هنر و جنگ

03:22 Min. Verfügbar bis 12.01.2028

کارتونیست افغان - بین هنر و جنگ

Stand: 12.01.2023, 13:35 Uhr

Von Arezao Naiby

سعید محمد یک کارتونیست اهل افغانستان است. زمانی که طالبان افغانستان را اشغال کردند، سعید آی پد خود را گرفته و از کشور گریخت. وسیله ای که او بیشتر اوقات با خود حمل می کند و اکنون با آن به مبارزه برای آزادی ادامه می دهد. آرزو در برلین با او ملاقات کرده و درباره هنر و زندگی اش صحبت کرده است.