راکیه در آرزوی داشتن خیاطی

03:40 Min. Verfügbar bis 16.12.2027

راکیه در آرزوی داشتن خیاطی

Stand: 16.12.2022, 17:36 Uhr

Von Arezao Naiby

راکیه برهانی اهل افغانستان است. او سال گذشته و همزمان با همه‌گیری کرونا در شهر اسن آلمان مغازه خود را باز کرد. او داستان موفقیت خود را در این ویدیو تعریف می‌کند.