بازگرداندن پناه‌جویان به افغانستان

09:03 Min. Verfügbar bis 21.12.2025

بازگرداندن پناه‌جویان به افغانستان

Stand: 21.12.2020, 18:38 Uhr

شانزدهم دسامبر سال ۲۰۲۰، یک پرواز ویژه‌ی بازگرداندن پناهجویان همراه با ۳۰ پناه‌جوی افغانستانی به سمت کابل پرواز کرد. به‌دلیل کرونا، از ماه مارس تاکنون هیچ پناهجویی به افغانستان بازگردانده نشده بود. این افراد چه کسانی بودند؟ و دلیل بازگرداندن آنها چه بود؟ در اینجا ایزابل شایانی مهمترین اخبار در این‌ مورد را جمع‌بندی می‌کند.