بازگرداندن (دیپورت) به ایران

08:53 Min. Verfügbar bis 04.01.2026

بازگرداندن (دیپورت) به ایران

Stand: 27.12.2020, 16:17 Uhr

Von Bamdad Esmaili

طی سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰، علی‌رغم همه‌گیر شدن بیماری کرونا و وضعیت حقوق بشر در ایران، در مجموع ۴۸ پناهجو از آلمان به ایران بازگردانده شده‌اند.‌ ما با دو ایرانی که یکی از آنها به ایران برگردانده و دیگری به آن تهدید شده‌ است، گفتگو کرده‌ایم.