چه معیارهایی برای بازگرداندن به افغانستان وجود دارد؟

چه معیارهایی برای بازگرداندن به افغانستان وجود دارد؟ 12:49 Min. Verfügbar bis 09.08.2024

چه معیارهایی برای بازگرداندن به افغانستان وجود دارد؟

آیا آلمان همچنان به افغانستان اخراج خواهد کرد؟ چرا پیوندهای خانواده خیلی طول می کشند؟ کمیسر حقوق بشر دولت فدرال، بربل کوفلر به سوالات ایزابل شایانی پاسخ می دهد.

Stand: 29.05.2019, 13:46