جدا کردن خانواده‌ها در یونان

Stand: 12.04.2021, 13:59 Uhr

یکی از مشکلات خانواده‌های پناهنده در یونان این است که نیمی از آنها در یونان و نیمی دیگر در آلمان به سر می‌برند. برخی از خانواده‌ها در یونان داستان‌های خود را برای ایزابل شایانی و بامداد اسماعیلی بازگفته‌اند.