مهمترین اخبار مربوط به ویروس کرونا در تاریخ 02.04.2020

ویروس کرونا: بروزرسانی در ۰۲ آوریل ۲۰۲۰ 39:32 Min. Verfügbar bis 03.04.2025

مهمترین اخبار مربوط به ویروس کرونا در تاریخ 02.04.2020

- حدود ٢٣٠٠ پزشک و پرستار در سراسر آلمان به ویروس کرونا آلوده شده‌اند. 
- شهرداری شهر لودویگزهافن پس ازاینکه تست آزمایش کرونای دو نفر مثبت اعلام شد، ساکنان یک اقامتگاه جمعی پناه‌جویان در منطقه‌ی اوگرزهایم را تحت قرنطینه قرار داد.

Stand: 03.04.2020, 14:46