Sonja Wißmann

Porträt Sonja Wißmann

Sonja Wißmann

Sonja Wißmann

Sonja Wißmann ist Redakteurin im WDR Studio Dortmund.