KLAENG Festival 2020 – The Solo Edition: Tobias Hoffmann, Gitarre

KLAENG Festival 2020 – The Solo Edition: Tobias Hoffmann, Gitarre

Aufnahme vom 20. November 2020 im Stadtgarten Köln.


KLAENG Festival 2020 – The Solo Edition: Tobias Hoffmann, Gitarre 26:03 Min. Verfügbar bis 25.12.2021

Redaktion: Tinka Koch