Live hören
Jetzt läuft: NEU To na rua von Banda Uó

O podzielonej Polonii, Wrocławiu i robotnikach przymusowych

Polsko-Niemieckie Nagrody Dziennikarskie

O podzielonej Polonii, Wrocławiu i robotnikach przymusowych

To tematy prac nagrodzonych Polsko-Niemiecką Nagrodą Dziennikarską im. Tadeusza Mazowieckiego. Laureatami pierwszych miejsc we wszystkich kategoriach są niemieccy dziennikarze. Nagrodę specjalną w kategorii "Dziennikarstwo na Pograniczu" dostała Monika Iłowska-Walkowiak. 

Nagrody dziennikarskie Polsko Niemieckie Dni Mediów

Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska przyznawana jest w kategoriach: Prasa, Radio i Telewizja, a wysokość każdej z nich wynosi 5000 euro. Nagrodę w kategorii prasa otrzymał Rainer Schulze za materiał "Der zerbrochene Spiegel" o podziałach wśród Polaków we Frankfurcie nad Menem opublikowany we "Frankfurter Allgemeine Zeitung". „Moją uwagę zwrócił podział Polonii na dwa obozy: jedni są za polskim rządem, inni przeciw. Są skłóceni do tego stopnia, że linie podziałów prowadzą przez rodziny albo grupy przyjaciół, a oba obozy dzielą coraz większe rowy” – zaznaczał dziennikarz. "Robiłem audycje o Wrocławiu od 10 lat. I pytałem sam siebie: jak to możliwe, że miasto, które w 1945 r. przeżyło ogromną zmianę społeczną i musiało wydawać się obce nowym mieszkańcom, jest dziś wspaniale rozkwitającym  miastem z dumnymi mieszkańcami”– dodawał Conrad Lay, autor audycji "Eine Stadt, die sich nicht mehr fremd ist, Breslau/Wrocław: Drei Generationen erzaehlen" dla rozgłośni SWR2 i laureat nagrody w kategorii Radio. W kategorii Telewizja natomiast pierwsze miejsce zajął reportaż Dagmar Wittmers "Als Zwangsarbeiter auf dem Lande schuften" dla stacji NDR. „Z pracą przymusową kojarzy się przede wszystkim praca więźniów w fabrykach amunicji. Natrafiłam jednak na akta mówiące o tym, jak wiele gospodarstw domowych,  piekarzy, fryzjerów, drobnych rzemieślników zatrudniało robotników przymusowych” – opowiadał Dagmar Wittmers. Nagrodę specjalną w kategorii "Dziennikarstwo na Pograniczu" dostała Monika Iłowska-Walkowiak za audycję "Chodzą ulicami ludzie..." dla Radia Zachód.Nagrody wręczono podczas Dni Mediów, które odbyły się w Zielonej Górze pod hasłem "Nowa polityczna rzeczywistość - skutki dla relacji polsko-niemieckich".  

Stand: 01.06.2017, 20:21