Live hören
Jetzt läuft: Clint Eastwood von Gorillaz
21.30 - 22.00 Uhr Radio po-russki
Andrey Mityaev

Literacki powrót do korzeni

Literacki powrót do korzeni

Do Niemiec przyjechali z rodzicami w latach 80. W ekspresowym tempie musieli nauczyć się języka i przystosować do nowej rzeczywistości. Pisarze należący do tzw. drugiego pokolenia emigrantów w swoich książkach wracają do tamtych doświadczeń, a o ich twórczości powstają prace naukowe. Ich wybór znajdziemy w publikacji "Literatura migracyjna w procesie – młoda proza polskiego pochodzenia w Niemczech i Europie".

Naukowe prace i artykuły na temat literatury tworzonej przez pisarzy-emigrantów drugiego pokolenia zebrały i wydały prof. Małgorzata Zduniak-Wiktorowicz i prof. Brigitta Helbig-Mischewski. – Chodzi tutaj głównie o pisarzy, którzy albo urodzili się w Niemczech jako dzieci emigrantów w latach 80., albo przyjechali do Niemiec. Nie emigrowali, tylko zostali wyemigrowani. Osoby te bardzo przeżywały emigrację, odczuwając wstyd za rodziców, którzy często nie umieli sobie poradzić z funkcjonowaniem w niemieckim społeczeństwie, odczuwali też – co opisują – złość i wściekłość za doświadczenia, które wiązały się dla nich z upokorzeniem i poczuciem gorszości – mówi Brigitta Helbig-Mischewski. Rozmówczyni Adama Gusowskiego zwraca uwagę, że łączy ich też to, że zostając pisarzami, postanowili udowodnić, iż należą do niemieckiego społeczeństwa, a językiem niemieckim władają wręcz na poziomie artystycznym. – Charakteryzują się oni nadintegracją, nadasymilacją, ale też chcą zgłębić tajemnice swojego pochodzenia, sięgają często do korzeni, opowiadając o powrotach do Polski, historii rodzinnej i do języka często już zapomnianego – wyjaśnia prof. Helbig-Mischewski.

Stand: 16.03.2017, 20:36