V Kongres Polonii w Niemczech

Nowe pokolenie, nowe wyzwania

Stand: 20.09.2021, 18:05 Uhr

Ważna jest partycypacja i integracja, otwarcie na tematy ważne dla młodego pokolenia, a także długofalowa strategia i akcja wizerunkowa, która pomogłaby Polonii wyjść z cienia – to jedne z wniosków Kongresu Organizacji Polonijnych połączonego z Forum Młodej Polonii.

Około 100 działaczy polonijnych z wielu regionów Niemiec zgromadził V Kongres Organizacji Polonijnych połączony z Forum Młodej Polonii, który odbył się w weekend w Berlinie. Organizatorom udało się zgromadzić wiele osób ważnych dla polsko-niemieckiego dialogu, Thorstena Klute, pełnomocnika ds. Polonii Nadrenii Północnej – Westfalii, prof. Ritę Süssmuth, byłą przewodniczącą Bundestagu, Marka Prawdę, byłego ambasadora Polski w Berlinie, a następnie kierownika przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie, czy Hansa-Leo Dirksa, federalnego pełnomocnika ds. Polonii. Przed jakimi wyzwaniami stoi dziś Polonia w Niemczech? Co oznacza zmiana pokoleniowa? Czy pojawiły się konkretne postulaty dotyczące nauki języka polskiego w Niemczech? Obradom przysłuchiwała się Monika Stefanek.