Live hören
Jetzt läuft: NEU Sakhisizwe von Urban Village

Mimo wojennej traumy tworzyli kulturę

Polscy dipisi mimo wojennej traumy tworzyli kulturę

COSMO Radio po polsku - Beitrag 07.11.2019 04:24 Min. Verfügbar bis 07.11.2020 COSMO

Mimo wojennej traumy tworzyli kulturę

Byli wśród nich członkowie Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, więźniowie obozów koncentracyjnych i pracy oraz jeńcy wojenni. Po wojnie w strefach okupacyjnych Niemiec pozostało wielu Polaków, którzy zrezygnowali z powrotu do kraju. Nazwano ich dipisami.

polscy dipisi w Niemczech

W 1945 roku, po zakończeniu działań wojennych, w zachodnich strefach okupacyjnych Niemiec pozostaje wielu Polaków, którzy z powodów politycznych rezygnują z powrotu do kraju. Fakt przesunięcia terytorium Polski na zachód i zagarnięcie władzy przez komunistów jest dla nich nie do zaakceptowania. „Dipisami“ (displaced persons). od 1951 roku „dipisami“ zajmują się władze RFN. Pierwszym krokiem  jest rozwiązanie obozów uchodźczych i określenie prawnego statusu tej grupy. 25 kwietnia 1951 roku Bundestag uchwala ustawę o położeniu tzw. bezpaństwowców w świetle prawa niemieckiego. Odtąd „dipisi” są traktowani jako obcokrajowcy, którzy mogą korzystać z ochrony prawa niemieckiego. W latach 1945-1950 w środowiskach „dipisów“ działa 260 szkół powszechnych i średnich. Wydawane są pisma, działają liczne chóry, teatry amatorskie, orkiestry. W latach 50. następuje regres wywołany rozwiązaniem obozów uchodźczych i rozproszeniem dipisów, ich integracją lub dalszą emigracją. To oraz konflikty wewnętrzne doprowadziły na przełomie lat 60. i 70. do rozłamu w Zjednoczeniu Polskich Uchodźców. Organizacja przestaje istnieć w 1989 roku.  

Encyclopaedia Polonica” to cykl poświęcony kulturze i historii Polaków w Niemczech. Cosmo Radio po polsku i Porta Polonica przypominają w nim wydarzenia, miejsca i postaci, które stały się częścią historii obu krajów. Leksykon dostępny jest także na stronach Centrum Dokumentacji Kultury i Historii Polaków w Niemczech Porta Polonica w Bochum.

Stand: 08.11.2019, 00:01