Live hören
Jetzt läuft: Planète von DjeuhDjoah & Lieutenant Nicholson

Kongres był największym zgromadzeniem Polaków w Niemczech. Uczestniczyło w nim ok. 5 tys. osób.

COSMO po polsku 14.05.2020 04:31 Min. Verfügbar bis 14.05.2025 COSMO Von Adam Gusowski


Encyclopaedia Polonica

Prawda pierwsza: Jesteśmy Polakami

Stand: 13.01.2022, 17:08 Uhr

Odbył się 6 marca 1938 r. i był jedną z największych manifestacji Polaków w Niemczech. To podczas Kongresu z 1938 r. ogłoszono prawdy, które stały się swoistym dekalogiem Polaków w Niemczech.

W drugiej połowie lat 30. XX w. sytuacja Polaków w Niemczech znacznie się pogorszyła. Związek Polaków w Niemczech postanowił więc zorganizować kongres, który miał pomóc zamanifestować prawa Polaków. Okazją stała się 15. rocznica Związku.

Kongres Polaków w Niemczech 1938

Kongres odbył się w 6 marca 1938 r. i był jedną z największych manifestacji Polaków w Niemczech. Do Berlina tysiącami, często w strojach ludowych, podążali Polacy ze Śląska Opolskiego, Kaszub, Warmii, Ziemi Malborskiej, Mazur, Ziem Połabskich, Westfalii i Nadrenii. Przybyli także delegaci polskich organizacji we Francji, Czechosłowacji, USA, Rumunii i innych krajów, oraz przedstawiciele innych mniejszości narodowych w Niemczech. Podczas przemówienia programowego prezes ZPwN, ks. Bolesław Domański mówił o ojczyźnie i jedności polskiego narodu. Odczytano też pięć prawd, które stały się swoistym dekalogiem Polaków w Niemczech.

"Encyclopaedia Polonica” to cykl poświęcony kulturze i historii Polaków w Niemczech. Cosmo Radio po polsku i Porta Polonica przypominają w nim wydarzenia, miejsca i postaci, które stały się częścią historii obu krajów. Leksykon dostępny jest także na stronach Centrum Dokumentacji Kultury i Historii Polaków w Niemczech Porta Polonica w Bochum.