15 lat polsko-niemieckieog tatru studio

Encyclopaedia Polonica

Teatr, który zrodził się z protestu

Stand: 27.11.2021, 13:21 Uhr

Polsko-niemiecki Teatr Studio w Berlinie narodził się z protestu przeciwko stereotypowemu postrzeganiu Polaków przez  Niemców,  niewiele  wiedzących o  swoim wschodnim  sąsiedzie. Jego historię przypominamy w cyklu "Encyclopaedia Polonica".

Prób powołania w Berlinie polsko-niemieckiego teatru było co najmniej kilka, zwłaszcza w latach 80. XX wieku, gdy do Berlina Zachodniego emigrowali   artyści z komunistycznej  Polski. Wszystkie działały jednak krótko. Mimo to, w 2004 roku, udało się w stolicy Niemiec stworzyć w pełni profesjonalną scenę, która do dziś wystawiła ponad 40 premier. Istnienie Teatru Studio   i   działającej  przy   nim   szkoły  aktorskiej   TRANSform  Schauspielschule   to  zasługa determinacji Janiny Szarek, aktorki, reżyserki, scenarzystki i pedagog teatralnej.

teatr studio

Janina Szarek przyznaje, że jej teatr narodził się z protestu przeciwko stereotypowemu postrzeganiu Polaków przez  Niemców,  niewiele  wiedzących   o   swoim wschodnim  sąsiedzie.  Na premierowy spektakl   twórcy  sceny   wybrali   sztukę  Tadeusza   Różewicza   „Białe  małżeństwo“. Różewicz pozostał także duchowym patronem sceny. Jednym z największych sukcesów Teatru Studio okazała się premiera sztuki Różewicza „Stara kobieta wysiaduje“ w reżyserii Janiny Szarek, która zarazem wcieliła się w główną rolę. Spektakl wystawiano ponad 70 razy w Polsce i w Niemczech. Sukcesem okazało się także przedstawienie „Król Ubu“, powstałe w koprodukcji ze szczecińskim Teatrem Współczesnym.

Za swoje dokonania artystyczne Janina Szarek jest doceniana i nagradzana. Stworzenie i utrzymanie   polsko-niemieckiego   teatru  stało   się   dla  reżyserki   i   aktorki  głównym   celem   jej działalności w Berlinie.

"Encyclopaedia Polonica” to cykl poświęcony kulturze i historii Polaków w Niemczech. Cosmo Radio po polsku i Porta Polonica przypominają w nim wydarzenia, miejsca i postaci, które stały się częścią historii obu krajów. Leksykon dostępny jest także na stronach Centrum Dokumentacji Kultury i Historii Polaków w Niemczech Porta Polonica w Bochum.