Duszpasterz Polaków

Franz Hengsbach: Kwestia wschodniej granicy nigdy nie powinna stanąć na drodze pojednania między Niemcami i Polakami

03:56 Min. Verfügbar bis 14.11.2020

Duszpasterz Polaków

Języka polskiego nauczył się w seminarium, dzięki czemu mógł sprawować opiekę duchową nad Polakami. Biskup Franz Hengsbach był jednym z orędowników polsko-niemieckiego pojednania. 

Franz Hengsbach

Chcąc zapewnić opiekę polskim katolikom napływającym na przełomie XIX i XX wieku do Niemiec, kilka diecezji podjęło decyzję o utworzeniu w seminariach lektoratu z języka polskiego. Niemieccy duchowni mieli ponadto zapobiec polityczno-narodowej agitacji polskich kapłanów. Wśród młodych duszpasterzy wyróżniał się Franz Hengsbach, który z czasem stał się najważniejszym przedstawicielem Kościoła Katolickiego w Niemczech i orędownikiem polsko-niemieckiego pojednania.

Franz Hengsbach, Bischof von Essen

Franz Hengsbach, Bischof von Essen

W 1953 roku Franz Hengsbach został biskupem pomocniczym, a później pierwszym biskupem Essen. Podczas drugiego soboru watykańskiego, który zbliżył niemieckich i polskich biskupów, nawiązał kontakt z przedstawicielami Episkopatu Polski. Jesienią 1965 r. osobiste spotkania biskupów w Rzymie zaowocowały orędziem biskupów polskich i odpowiedzią Episkopatu Niemiec, co zapoczątkowało normalizację stosunków polsko-niemieckich. Biskup wypowiadał się także w spornej kwestii uznania granicy na Odrze i Nysie. Jego zdaniem, „kwestia wschodniej granicy nigdy nie powinna stanąć na drodze pojednania między Niemcami i Polakami”.  

Na początku lat 80. biskup Hengsbach pomagał Polakom po delegalizacji „Solidarności”. Był organizatorem akcji „Pomoc dla Polski”. W 1988 roku papież Jan Paweł II wyniósł Franza Hengsbacha do godności kardynalskiej.  

Encyclopaedia Polonica” to cykl poświęcony kulturze i historii Polaków w Niemczech. Cosmo Radio po polsku i Porta Polonica przypominają w nim wydarzenia, miejsca i postaci, które stały się częścią historii obu krajów. Leksykon dostępny jest także na stronach Centrum Dokumentacji Kultury i Historii Polaków w Niemczech Porta Polonica w Bochum.

Stand: 14.11.2019, 17:40