Live hören
Jetzt läuft: Enter a Raffle... Win a Falafel von Equiknoxx

DPI z Berlina wspiera inicjatywę budowy polskiego pomnika

DPI z Berlina wspiera inicjatywę budowy polskiego pomnika

Zaangażowanie na rzecz budowy pomnika ku czci polskich ofiar wojny – to jeden z powodów, dla którego w Berlinie otwarto przedstawicielstwo Deutsches-Polen Institut. Dyrektor instytutu profesor Dieter Bingen jest jednym z sygnatariuszy apelu do Bundestagu w tej sprawie.

Jak informuje Emilia Mansfeld, która kierować będzie przedstawicielstwem Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich, placówka będzie prowadzić działalność wydawniczą i naukową, ale także intensywniej angażować się na rzecz pomnika polskich ofiar wojny. "Wspomagamy i promujemy ten projekt" – podkreśla Emilia Mansfeld. Czy polityków Bundestagu udało się przekonać do inicjatywy Floriana Mausbacha wspieranej przez prawie stu intelektualistów, polityków naukowców i działaczy pozarządowych? Jakie są szanse na stworzenie w Berlinie pomnika polskich ofiar drugiej wojny światowej? I w jaki sposób DPI będzie działać na rzecz tej inicjatywy? O tym wszystkim w rozmowie Tomasza Kyci z Emilią Mansfeld.

"Niemcy nie mają świadomości dotyczącej polskich ofiar", "Nie ma do tej pory w centrum Berlina pomnika dotyczącego niemieckiej polityki wobec Polaków", "Chcemy mieć stosunki przyjacielskie z Polakami, a z tym wiąże się publiczne przyznanie się do winy i do tego potrzebny jest ten pomnik" – tak podczas uroczystości otwarcie berlińskiej filii DPI do mikrofonu naszej reporterki Moniki Sędzierskiej mówili Rita Süssmuth, była przewodnicząca Bundestagu, Florian Mausbach, inicjator budowy pomnika, Dieter Bingen, dyrektor Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich i Cornelia Pieper, Konsul Generalna Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku. 

"Chcielibyśmy mieć w Polakach przyjaciół, do tego należy publiczne przyznanie się do winy"

03:09 Min.

Stand: 25.04.2018, 21:30