Live hören
Jetzt läuft: Sunbathe von Tainy & Miguel

Język to klucz do lepszego zrozumienia rodzica

Posłuchaj rozmowy z dr Anną Mróz

09:01 Min. Verfügbar bis 07.01.2022 Von Monika Sędzierska


Dwujęzyczność na co dzień

Język to klucz do lepszego zrozumienia rodzica

„Osoby dwujęzyczne, wychowujące w ten sposób także swoje dzieci, przekazują im nie tylko język, ale także interkulturowość. Warto przekazywać dzieciom warstwę językowo-emocjonalną” – zachęca dr Anna Mróz.

„Często osoby dwujęzyczne nie są w stanie określić, który z języków jest ich językiem ojczystym, ale potrafią powiedzieć, który język jest ich „językiem serca”. Z dużym prawdopodobieństwem jest to właśnie język pochodzenia” – zauważa ekspertka wielojęzyczności, podkreślając wagę kontaktu między rodzicami a dziećmi na poziomie uczuciowo-emocjonalnym. „Jednocześnie przekazuje się dzieciom warstwę fonetyczną” – mówi dr Anna Mróz.

dr Anna Mróz

Jak podkreśla językoznawczyni, dziecko, wraz z językiem pochodzenia, dostaje też klucz do lepszego rozumienia rodzica i domowego otoczenia. Czy dwujęzyczność można przekazać w drugim pokoleniu? M.in o tym z ekspertką rozmawia Monika Sędzierska.

Stand: 07.01.2021, 00:46