Live hören
Jetzt läuft: Sweet Silence von Flanger

Ja mam 25 lat, ty masz 25 lat ...

Ja mam 25 lat, ty masz 25 lat ...

Zuzanna Lewandowski, Angelika Jezierska i Michał Stelter z kultury polskiej i niemieckiej biorą to, co najlepsze. Mieszkają w Berlinie i są rówieśnikami COSMO Radio po polsku. Jak to jest mieć dziś 25 lat?

"Jesteśmy pokoleniem, które znajduje wspólny język i ze starszym pokoleniem i z młodą generacją" – mówią goście COSMO Radio po polsku, którzy uważają się za pośredników między młodym a starszym pokoleniem. "Korzystamy ze smartfonów, ale wychowaliśmy się w świecie, w którym ich jeszcze nie było" – zaznaczają. Jak młodym ludziom z Polski mieszka się w Berlinie? Co jest dla nich ważne? Jak zmienia się ich język i postrzeganie świata? i co myślą o radiu? Z rówieśnikami COSMO Radio po polsku rozmawia Adam Gusowski.

Stand: 19.09.2019, 18:18