Live hören
Jetzt läuft: Turbococco von Ghali

Dla kogo zasiłek pielęgnacyjny?

Mehr Pflegegeld 2017

Damy radę

Dla kogo zasiłek pielęgnacyjny?

Wypadek, choroby przewlekłe bądź podeszły wiek uniemożliwiający samodzielne funkcjonowanie. To przypadki, które pozwalają na uzyskanie w Niemczech zasiłku pielęgnacyjnego.

Sytuacje losowe, choroby, wiek. "Każda osoba ubezpieczona w Niemczech co najmniej dwa lata ma prawo korzystać z całej palety środków, które zapewnia system zdrowotny" - mówi Mariola Klasa, która udziela bezpłatnych porad w ramach projektu IBIP w Berlinie. Od czego zacząć, by otrzymać zasiłek pielęgnacyjny? "Najpierw trzeba wypełnić wniosek o przyznanie niepełnosprawności. Następny etap to oczekiwanie na spotkanie z rzeczoznawcą w domu". Jak się przygotować do takiego spotkania? Jakie są stopnie niepełnosprawności? Między innymi o tym z ekspertką rozmawia Monika Sędzierska

Stand: 25.02.2019, 18:50