Live hören
Jetzt läuft: Selam von Gili Yalo

Šišmiši u pećini/tunelu Ponikva

Saobraćajni znak na ulazu u tunel/pećinu Ponikva sa natpisom "Smanjite brzinu - šišmiši u letu"

Šišmiši u pećini/tunelu Ponikva

Amir Sužanj, Vareš

Pećina Ponikva, na putu koji povezuje srednjobosanski grad Vareš preko planine Zvijezde sa gradovima u dolini rijeke Krivaje, preko noći je postala poznata daleko van granica Bosne i Hercegovine i Balkana.

Sa svojim brojnim rukavcima, hodnicima i usjecima, odavno je stanište slijepih miševa, ali i mjesto kroz koje prolazi cesta kojom svakodnevno saobraćaju mnogi automobili. Zbog sve češćih slučajeva stradanja šišmiša u susretu sa vozilima, aktivisti Centra za krš i speleologiju iz Sarajeva, uz saglasnost ministarstva saobraćaja, postavili su saobraćajni znak, kojim skreću pažnju vozačima da smanje brzinu, kako bi zaštitili šišmiše. Aktivista Centra doktor Jasminko Mulaomerović potvrđuje da ih zbog te akcije zovu mnogi ljudi, čak i sa drugih kontinenata.

Šišmiši u pećini/tunelu Ponikva

03:09 Min. Verfügbar bis 29.11.2019

Šišmiši na svodu tunela

Šišmiši na svodu tunela

„Koliko mi znamo, ovo je stvarno prvi takav znak u svijetu. Postoje znakovi za kengure, za losove, za divlje svinje, ali ovo je prvi takav znak, koji se odnosi na upozorenje na šišmiše. Mi se nadamo da će to doprinijeti da ljudi shvate da su šišmiši unutra, da je to njihov ambijent, da je njihova pećina... Kroz cijelu dužinu pećine prolazi saobraćajnica, koja je osvijetljena, i to neprimjereno. Iz pokrajnjih dvorana kad izlete, za njih će to svjetlo biti šok. S obzirom da je pećina na nekim mjestima jako uska, to je siguran sudar šišmiša i vozila.“

Fahrudin Musa iz Vareša od rane mladosti zna za Ponikvu i njene tajne. U dvadesetak godina radnog staža susretao se, kaže, često sa šišmišima na tom neobičnom dijelu puta .

„Dugo godina sam radio na planini Zvijezdi, na Ponikvi, u šumarstvu. Često sam prolazio kroz taj tunel i po dva-tri puta dnevno. U tunelu žive šišmiši i vozači su prijetnja šišmišima. U zadnje vrijeme kako je napravljena rasvjeta, manje se viđaju šišmiši. Znak, koji je postavljen na ulasku u tunel, dobro dođe vozačima, a i šišmišima“

Pećina Ponikva znamenita je zbog dvije pojedinosti, kakve imaju samo rijetke lokacije na svijetu, a to je malo kome u Bosni i Hercegovini poznato, pojašnjava doktor Mulaomerović.

Ponikva je jedno od malobrojnih staništa endemskih vrsta šišmiša, najugroženijih sisara na planeti

Ponikva je jedno od malobrojnih staništa endemskih vrsta šišmiša, najugroženijih sisara na planeti

„Ona je značajna prije svega što u njoj nalazimo dvije rijetke vrste šišmiša. Pored toga, u njoj živi još šest vrsta šišmiša, tako da zapravo imamo malo pećina, koje imaju takav broj vrsta. U svijetu postoji samo pet pećina kroz koje cijelom dužinom prolazi saobraćajnica.“

Je li ovo veliko interesovanje znak da među ljudima na balkanskim prostorima jača svijest prema prirodi, posebno prema rijetkim i ugroženim vrstama životinja, pitanje je kojim se ovih dana bave mediji. Doktor Mulaomerović vjeruje da ima pozitivnih pomaka, ali na ograničenom dijelu populacije, koji, kako kaže, polako uviđa da nestanci određenih vrsta uzrokuju čitave potrese u prirodnoj ravnoteži.

„Mislimo da je to, prije svega, prisutno među mladima. Stariji ljudi još uvijek imaju tu rezerviranost, koja je vjerovatno uzrok dugogodišnje predrasude i slično. Nama se sad javljaju ljudi, koji nalaze povrijeđene šišmiše. Jedan od stradalih šišmiša je bio jedna vrlo rijetka vrsta, to je taj alpski dugouhi šišmiš. Među mlađim ljudima je primjetna briga za okoliš.“

Veliko medijsko interesovanje za ovaj slučaj pokazuje da se čak i malim intervencijama i akcijama, poput ove, može snažno uticati na svijest ljudi i njihovu percepciju o značaju očuvanja prirodne ravnoteže.

Stand: 29.11.2018, 18:00