Live hören
Jetzt läuft: Sexual Healing (Studio Rio Version) von Marvin Gaye with Studio Rio

Jezik kao most saradnje

Platforma Vocup za učenje jezika

Jezik kao most saradnje

Violeta Oroshi, Priština

Međunarodna organizacija za migracije, Britanska ambasada u Prištini i Kancelarija poverenika za jezike,  već treću godinu podržavaju kurseve  učenja albanskog i srpskog jezika, a od 2019 godine putem VocUp platforme zaintresovani mogu da koriste i prvi digitalni albansko - srpski rečnik, koji su zajednički pripremili eskperti iz Prištine i Beograda.

Nekada je u Prištini, ali i većim gradskim centrima bilo prirodno da većina građana govori i srpski i albanski jezik. Jezike su kao obavezni predmet učili u školama,  ali su osnovu drugog jezika uglavnom savladavali  još kao deca, na ulici, kroz igru.

Kakva je situacija danas?

Voc Up platforma za učenje albanskog i srpskog

03:44 Min. Verfügbar bis 05.02.2022


Prema istraživanju koje je 2018 godine sproveo Centar za socijalne inicijative, oko 5 odsto Srba na Kosovu govori albanski jezik, a delimično ga razume tek 31 odsto. S druge strane, 18% Albanaca govori srpski jezik, a 49% ga delimično razume.  Čak 96% mladih Albanaca je odgovorilo da ne govori srpski jezik. 27-godišnji Petar Đorđević iz Gračanice kaže da je engleski glavni jezik kojim se sporazumevaju mladi Srbi i Albanci. Kaže da mali broj Albanaca zna srpski jezik, a da se i on trudi da sa njima govori na albanskom jeziku.

"Počelo je sve sa jednim kursom koji je organizovala Kancelarija za pitanja zajednica, to je sve lepo krenulo, trajalo kratko, ali je bilo korisno. E onda se to učenje nastavilo kroz druženje sa pripadnicima albajnske zajendice sa kojima se viđam dosta često."

I Veljko Samardžic iz Centra za socijalne iniciatve smatra da su građani svesni potrebe učenja srpskog ili albanskoj jezika, ali i da očekuju da politike doprinesu takvoj klimi. Zbog toga je, pre tri godine, u sklopu projekta koji podržava IOM i Britanska ambasada učestvovala u pozivu mladih da uče albanski i sprski jezik, a kasnije i u tehničkoj izradi Voc Up platforme za učenje ovih jezika, kroz  video lekcije, tekstualna objašnjenja, i vežbe. U sklopu ove platforme nalazi se i rečnik, koji aktuleno sadrži oko 30 hiljada reči.

Odvijaju se i treninzi sa onima koji smatraju da će im poznavanje oba jezika olakšati svakodnevicu. Angažovano je 12 do 16 predavača, iz svih etničkih zajednica na Kosovu,  a jedan od njih je bošnjak, 24 godišnji Redžo Kojić iz Peći, koji je Pravni fakultet u Prištini završio  na albanskom jeziku.

"Primećujem kod mojih učenika da oni jednostavno žele da nauče te jezike, jer ako na primer neki Srbin nauči albanski onda neće imati problema u Albaniji kada ode da razgovara. Dok Albanci opet govore o tome da gde god da idemo prema Evropi, prolazeći kroz Crnu Goru, kroz Srbiju, kroz Bosnu ili Hrvatsku i Sloveniju čak, možemo lakše da se sporazumevamo poznavajući srpski jezik."

Kojić kaže da je mladima danas važno da znaju oba jezika zbog svojih naučnih istraživanja, zbog lakše komunikacije ili ličnog interesovanja. Pre pandemije Covid 19, kursevi koji su trajali po tri meseca, obavljali su u svim većim sredinama, a sada se realizuju putem on line forme i traju četiri meseca.  Aktuleno kurs pohađa oko 900 polaznika, a Kojić radi sa 60 uglavnom mladih, podeljenih u dve grupe na albanskom i dve grupe na srpskom jeziku. Ranije je održavao kurseve na oba jezika i za zaposlene u administraciji kosovskih insitucija,

"Primio sam dosta žalbi od sugrađana da nisu mogli da završe u nekoj instituciji zbog toga što službenik njihov jezik ili je jednostavno odbijao da saradjuje sa njima iako su znali engleski ili neki drugi jezik."

Kojić kaže da je sada situacija bolja ali da treba još puno da se radi kako bi se u Zakon o upotrebi zvaničnih jezika u praksi u potpunosti primenio.

Ono što je sigurno je da će projekat učenja albanskog i srpskog jezika trajati godinama, jer broj zainteresovanih je u stalnom porastu. Od septembra meseca nevladine organizacije Sinergija iz Severne Mitrovice i SIT iz Prištine preko aplikacije ZOOM takođe organizuju besplatne časove albanskog jezika. Ovaj projekat finansira Švedska agencija za saradnju u međunarodnom razvoju i Danski savet za izbeglice.

Stand: 05.02.2021, 18:13