Live hören
Jetzt läuft: Take me back to London von Ed Sheeran feat. Stormzy

Hidroenergija na zapadnom Balkanu - ko plaća, a ko profitira?

Igor Vejnović, Mreža za monitoring javnih banaka i finansija u centralnoj i istočnoj Evropi (CEE Bankwatch Network)

Hidroenergija na zapadnom Balkanu - ko plaća, a ko profitira?

O tome kako su i zašto beneficije za obnovljive izvore energije uglavnom korištene za gradnju malih hidroelektrana, razgovaramo sa Igorom Vejnovićem iz Mreže za monitoring javnih banaka i finansija u centralnoj i istočnoj Evropi (CEE Bankwatch Network).

Na osnovu istraživanja u kojem su korišteni službenim podaci nadležnih ministarstava zemalja zapadnog Balkana, kao i informacije istraživačkih novinara, Mreža za monitoring javnih banaka i financija za centralnu i istočnu Evropu je u saradnji sa kampanjom „Spasite plavo srce Evrope“, Svjetskim fondom za zaštitu prirode i Evropskom fondacijom za zaštitu rijeka, izradila studiju koja je objavljena u septembru mjesecu 2019. Jedan od autora, Igor Vejnović za Radio forum govori o rezultatima i podacima iz ove studije, koji bi trebali biti uputa za promjene u budućnosti.

Razgovor: Suada Herak i Igor Vejnović, CEE Bankwatch Network

09:14 Min. Verfügbar bis 21.11.2020

Olakšati ulaganje u sunčevu i energiju vjetra

Prije svega kako da se ravnomjernije rasporede investicije u izvore obnovljive energije, da više mjesta dobije sunčeva ili energija vjetra. U studiji pod naslovom „Hidroenergija na zapadnom Balkanu - ko plaća, a ko profitira?“ iznose se brojke koliko je malih hidroelektrana (jačine do 10 Megawatta) izgrađeno u posljednjih deset godina u zemljama zapadnog Balkana, zašto su investitori usko povezani sa najvišim političkim krugovima, na koji način bogati profitiraju, a šteta se nanosi ne samo prirodi, nego i ljudima kojima se uskraćuje pristup vodi. Jedna od poruka ove studije je da se ubuduće treba manje subvencionirati hidroenergija, koja je destruktivna za čovjekovu okolinu i negativno utiče na klimatske promjene, te da se treba olakšati investiranje u solarnu i energiju vjetra.

Stand: 21.11.2019, 18:06