Live hören
070 Shake - Lose My Cool [feat. NLE Choppa]

Srebrenički projekat vrijedan svake pažnje

O projektu "Dokumentacioni centar" u Srebrenici.

Srebrenički projekat vrijedan svake pažnje

Zoran Čatić, Srebrenica

Udruženje "ADOPT" Srebrenica radi na očuvanju vrijednosti zajedništva, kao i sjećanja na vremena koja su iza nas, a najviše kroz projekat "Dokumentacionog centra" na kojem se radi na prikupljanju fotografija iz vremena od prije rata, a na kojima su predstavljeni život i ljudi u Srebrenici.

O svemu tome, ali o svojoj ličnoj motivaciji govori Bekir Halilović predsjednik Skupštine udruženja “ADOPT Srebrenica”.

„Ono što mene lično motiviše jeste moja vlastita priča. Ja sam bio beba od osamnaest mjeseci kada se desio genocid, majka me je iznijela iz Srebrenice u naručju sa moja dva starija brata, nažalost otac nije preživio. Zarobljen je i ubijen i ja zapravo nemam sjećanja na svog oca. Ono ne postoji. Jedino što postoji jesu priče od porodice i nažalost one su vezane za tragediju. Bojim se kao da nikad nije ni postojao, nije ni živio kao živa osoba. I donekle moja sreća jeste u tome što je barem znam kako je izgledao zahvaljujući dvjema fotografijama koje je moja nena na neki način spasila, sačuvala i ponijela sa sobom iz ratne Srebrenice. Da nema tih fotografija ja ne bih imao predstavu, ko je moj otac i kako on izgleda.“

O projektu "Dokumentacioni centar" u Srebrenici.

03:52 Min. Verfügbar bis 01.09.2022


Na žalost, mnogi preživjeli bježeći od ratnih dešavanja,  izgubili su vrijedne lične predmete, prvenstveno  fotografije, na kojima se nalaze osobe koje nažalost nisu među živima. Udruženje zato, prikupljajući svega do čega se može doći, nastoji se njegovati sjećanje na prijeratnu Srebrenicu i njene stanovnike.

„Ja sam svjestan da će u jednom trenutku samo brojevi postati važni. Nažalost uvijek zaboravimo da se iza brojeva kriju ljudi, da su iza brojeva identiteti. Da se iza imena i prezimena krije jedna osoba koja je imala prošlost, imala život, koja je imala i budućnost koja je nažalost tragično oduzeta. Činjenica je da mi nismo klasični arhiv koji samo želi da sačuva materijale kako bi neko mogao da istražuje. Mi želimo da vratimo identitet tamo gdje pripada.“

Cilj je odgovoriti  na potrebu da se okupe ljudi koji dijele zajedničke vrijednosti i viziju Srebrenice. To je dokaz da postoje oni koji doprinose zajedništvu, ne bježeći od prošlosti, zaključuje Bekir.

„Zato i postoji dokumentacioni centar, da sjedne strane vrati sjećanje a s druge da pomogne novim generacijma pri shvatanju da Srebrenica nije isključivo ono što je danas i da ne treba takva da bude. Da je itekako moguće i bilo je moguće i treba da bude moguće da ovdje itekako ljudi mogu zajedno da funkcionišu i zajedno žive i da imaju normalne probleme i normalna životna iskustva kao bilo ko drugi na svijetu“.

Ukoliko imate u svojoj arhivi ili poznajete nekoga ko posjeduje bilo šta vezano za ljude ali i sami grad i život u prijeratnoj Srebrenici, javite se ovoj sjajnoj ekipi na njihovim internet stranicama ili preko ovog linka.

Stand: 01.09.2021, 17:37