Live hören
Jetzt läuft: Lieblingsmensch von Namika

Carinske olakšice za povratnike u Srbiju iz inostranstva

Vodič za povratnike na sajtu www.tackapovratka.rs

Carinske olakšice za povratnike u Srbiju iz inostranstva

Sanja Ivačić, Beograd

Olakšice može da iskoristi svaki punoletan državljanin Srbije koji je najmanje dve godine živeo i radio u inostranstvu, a glavna novina je ukidanje limita od 5.000 evra za bescarinski uvoz pokućstva i ličnih stvari.

Državljani Srbije koji posle višegodišnjeg rada u inostranstvu žele da se vrate u zemlju do skoro su se sočavali sa problemom kako i šta da ponesu sa sobom a da ne plate veliku carinu. Taj proces je sada znatno olakšan, usvajanjem carinskih olakšica koje važe za uvoz ličnih stvari i pokućstva ali ne i za automobile, a skoro sve pripreme se mogu obaviti elektronskim putem . Po novim propisima svi koji su u inostranstvu radili izmedju dve i 10 godina, bez carine mogu da uvezu svoje stvari i pokućstvo u vrednosti do 20.000 evra, dok za one koji su u inostranstvu radili u kontinuitetu više od deset godina nema nikakvih ograničenja u pogledu vrednosti stvari koje žele da presele.

Olakšice za povratnike u Srbiju

03:01 Min. Verfügbar bis 23.06.2022


Prvi korak u proceduri svakako je sastavljanje spiska za selidbu, bez obzira da li se angažuje profesionalni špediter ili se povratnici sele sami, objašnjava za Radio forum Uroš Živković iz Tačke povratka, tima koji je pokrenuo istoimeni portal i projekat povezivanja s dijasporom i podrške onima koji razmišljaju o povrtaku u Srbiju. “Prvi i najlogičniji korak je uvek da se javite konzularnom predstavništvu ili ambasadi u zemlji prebivališta”, navodi Živković i dodaje da ambasade i konzularna predstavništva imaju najnovije informacije o tome šta je procedura i uvek mogu pomoći u sastavljanju liste i tumačenju izuzetaka kada je reč uredbi o carinskim povlasticama.

Pored spiska stvari neophodna je i potvrda o radnom stažu u inostranstvu koju izdaje poslodavac, ali se radni staž može dokazati i potvrdom o plaćenom socijalnom osiguiranju iz nadležne službe. Sva dokumenta moraju biti prevedena na srpski jezik, a prevod overen kod sudskog tumača. 

Carinske olakšice ne odnose se na uvoz automobila i drugih motornih vozila koja potpadaju pod poseban režim uvoza. Posebna pravila važe i za unošenje umetničkih dela, biljaka i kućnih ljubimaca a detalji o tome kao i odgovori na druge dileme mogu se naći u vodičima za povratnike koje je sastavio tim Tačke povratka, kaže Uroš Živković. Po njegovim rečima sve informaicje su dostupne onlajn na sajtu Tačke povratka (www.tackapovratka.rs) i Uprave carina (www.carina.rs) pa uz malu pripremu, nije problem vratiti ni kućnog ljubimca, ni biljke kao ni umetnine iz inostranstva.

Za one koji razmišljaju o selidbi u Srbiju korisno je takodje da znaju da ne mora sve da se preseli odjednom već se stvari mogu unosit  u više navrata  u roku od godinu dana,  ali na osnovu prethodno priloženog spiska.Takodje, prema Carinskom zakonu roba koja je bila oslobodjena od plaćanja uvoznih dažbina tri godine se ne može otudjiti.

I na kraju, pravo na uvoz pokućstva bez carine imaju i stranci ukoliko su u Srbiji dobili državljanstvo, azil ili odobrenje za stalno nastanjenje. Vrednosni limit za uvoz u njihovom slučaju nije odredjen, a olakšica može da se iskoristiti u roku od godinu dana od dobijanja državljanstva, azila ili odobrenja za stalno nastanjenje.

Stand: 23.06.2021, 18:08