Live hören
Jetzt läuft: Angelito von Beéle, Bad Milk Ovy On The Drums

I u BiH tijekom korona-krize poraslo nasilje prema ženama

siluete žene i muškarca i znak jednakosti između njih

I u BiH tijekom korona-krize poraslo nasilje prema ženama

Krajem prošlog mjeseca obilježen je Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. U Bosni i Hercegovini je tom prilikom pokrenuta i kampanja 16 dana aktivizma protiv nasilja na temelju spola.

Prema podacima UN-a, procjenjuje se, da je 243 miliona žena zlostavljano od strane intimnog partnera, a da manje od 40% žena koje su doživjele nasilje to prijavljuju ili traže pomoć

Razgovor: Nenad Kreizer i Joško Mandić, stručni savjetnik u Agenciji za ravnopravnost spolova BiH

04:44 Min. Verfügbar bis 07.12.2021


Jedno istraživanje OESS-a pokazuje da je gotovo svaka druga žena i djevojka nakon svoje 15 godine života doživjela neki oblik nasilja. Na svjetskoj razini se pokazalo da je pandemija koronavirusa povećala nasilje prema ženama i u obitelji.

Pandemija uzrokuje više nasilja

Prema informacijama koje je Agencija za ravnopravnost spolova BIH dobila od nevladinih organizacija, podaci sa SOS telefona i pravnih savjetovališta potvrđuju da je razdoblje pandemije uzrokovalo porast nasilja nad ženama. U pogledu oblika nasilja najizraženije i u najvećem broju je prijavljivano psihičko i fizičko nasilje. Usporedni podaci za 2019. i 2020. godinu pokazuju da je broj poziva na SOS telefone povećan za 47, dok je broj žrtava smještenih u sigurnim kućama povećan za 50 posto.

Joško Mandić, stručni savjetnik u Agenciji za ravnopravnost spolova BiH koje djeluje pri ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice za Radio Forum govori o problemu borbe protiv nasilja u obitelji i prema ženama posebno.

Stand: 07.12.2020, 18:20