Live hören
Jetzt läuft: Shakuhachi von Grillabeats

Borba za vodu, zemljište i vazduh u Srbiji

Dr. Dragana Đorđević

Borba za vodu, zemljište i vazduh u Srbiji

Boris Rabrenović, Keln

Protesti zbog kompanije Rio Tinto u Srbiji koja želi da eksploatiše jadarit, mineral bogat litijumom su nastavljeni. Da li je eksploatacija litijuma u Srbiji uopšte moguća na ekološki prihvatljiv način? Dr. Dragana Đorđević, naučni savetnik Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, institut od nacionalnog značaja Univerziteta u Beogradu, smatra da nije i da rudnik te vrste, na tom prostoru, ne bi smeo da se otvori.

„Problem Rio Tinta i Rio Save za mene nije problem. Za mene je problem otvaranje rudnika, u zapadnoj Srbiji, u oblasti Jadar, koja je naseljena oblast, gde je idealna harmonija suživota između čoveka i prirode, gde postoji preko 145 zaštićenih i strogo zaštićenih  biljnih i životinjskih vrsta koje su i na crvenoj listi zaštite. To je predeo bogat podzemnim i površinskim vodama. Taj predeo se naslanja na plodnu Mačvu, koja je takođe najbogatija najkvalitetnijim podzemnim vodama koje su pitke. (...) Ukoliko bi se takav rudnik u Jadru otvorio, to je velika pretnja da se zagade i površinske i podzemne vode, da se zagadi najkvalitetniji rezervoar podzemnih pijaćih voda u Mačvi“, kaže Dr. Đorđević.

Razgovor: Boris Rabrenović i Dr. Dragana Đorđević

15:54 Min. Verfügbar bis 04.01.2023


Ona objašnjava da je za preradu litijuma neophodno 23.300 litara vode i to za dobijanje samo jednog kilograma litijum karbonata. „To je stravično mnogo vode i to znači da bi se stravično mnogo otpadnih voda oslobađalo, da bi te otpadne vode završavale u reci Jadar, kaja prolazi kroz čitav taj region, naslanja se dole na Mačvu. Zagađivala bi se Drina, zagađivale bi se podzemne vode Mačve, samim tim bila bi ugrožena poljoprivreda u celoj Mačvi, koja je plodna oblast, bogata oblast.“

Prema rečima Dr. Dragane Đorđević Nemačka ima mnogo više litijuma od Srbije, ali Nemačka planira da vadi litijum iz podzemnih voda, što ne bi imalo nikakvog uticaja na životnu sredinu, dok je u Srbiji u planu eksploatacija litijuma iz rudnih stena. „Eksploatacija litijuma iz rudnih stena je najpogubnija po životnu sredinu. To se pokazalo svuda u svetu i takve eksploatacije se rade u pustinjama, kao što je pustinja Nevada, pustinja Kalifornije, pustinja Gobi, zapadnoaustralijske pustinje itd., ali ne u plodnoj zemlji, upravo zbog složenog hemijskog procesa i zbog velike količine hemijskih supstanci koje nepovoljno deluju na živi svet, a Jadar jeste jedan živi i vrlo razvijeni život ljudske zajednice se vodi tamo. Tamo se ljudi doseljavaju za razliku od drugih sela.“

Stand: 04.01.2022, 18:04