Live hören
Jetzt läuft: Mathar von Dave Pike

Uskoro opsežne izmene u online plaćanju

Tan Generator

Uskoro opsežne izmene u online plaćanju

Snežana Bogavac, Köln

Gradjani koji su do sada račune za poručenu robu ili korišćene usluge plaćali online, preko mobilnog telefona ili računara, obavljali su to srazmerno brzo i lako uz korišćenje PIN-a (ličnog identifikacijskog broja) i TAN-a (broja transakcije). Medjutim, nove zakonske odredbe koje važe u zemljama Evropske unije, sada nalažu da se online plaćanja učine bezbednijim. Razvijene su nove metode online plaćanja kreditnom kartom koje bi na snagu trebalo da stupe 14. septembra ove godine.

Ubuduće će načelno online plaćanju postati složenije, ali i sigurnije. Za online pristup bankovnom kontu neće više biti dovoljna šifra i pin, liste sa TAN-brojevima koje su gradjani dobijali od svoje banke od 14. septembra 2019 neće važiti. Za online plaćanje kreditnom karticom neće više biti dovoljan njen broj, datum isteka i trocifreni sigurnosni broj sa poledjine kartice. David Riechman, finansijski stručnjak iz Centrale za zaštitu potrošača Severne Rajne-Vestfalije (Verbraucherzentrale NRW) za WDR kaže da će identifikacija korisnika bankarskih usluga postati složenija: „Za klijenta je sada nalog za plaćanje vezan i sa jakom identifikacijom, to je sada autentifikacija koja se sastoji iz dva faktora. Jer, postoje tri bezbednosne karakteristike koje je evropski zakonodavac predvideo – klijent banke mora posedovati odgovarajući uredjaj, računar ili smartphone, i mora imati posebnu lozinku ili registrovane biometrijske oznake, kao što je otisak prsta. Najmanje dve bezbednosne procedure su nužne da bi klijentu zaista bilo i odobreno online plaćenje.“

Uskoro opsežne izmene u online plaćanju

03:57 Min. Verfügbar bis 21.08.2020

Ubuduće će postojati tri transakcijska, TAN-postupka. Prva mogućnost podrazumeva da kupac ima tablet ili računar i mobilni telefon. Kada želi nešto da plati online, on od svoje banke, kod koje se pre toga prijavio za ovu vrstu plaćanja, dobije TAN preko SMS-a i unese ga u masku za plaćanje.

I druga opcija podrazumeva da klijent, tj. kupac ima pred sobom dva uredjaja – jedan preko kojeg obavlja online-kupovinu i mali generator, uredjaj veličine džepnog računara koji dobija od svoje banke. Aktiviran kreditnom kartom, generator pokazuje TAN-broj koji se unosi u masku za kupovinu.

Treća opcija je foto-TAN. Klijent, kupac mora na svom telefonu da ima odgovarajuću foto-TAN aplikaciju koja će omogućiti da se generira TAN. Nakon što se u masku za kupovinu unesu traženi podaci, foto-TAN-om mora da se skenira kod koji se pokazuje na stranici online plaćanja. Na displeju telefona se pokazuju detalji o plaćanju i TAN čijim se unošenjem i potvrdjivanjem okončava plaćanje. Slična opcija je ona koja podrazumeva da klijent ima poseban banking-softver za prijem TAN-a.

Različite banke i firme preko kojih su moguće online kupovine opredeljuju se za različite opcije. Foto-TAN je besplatan, dok za slanje TAN-brojeva preko SMS-a banke od klijenata naplaćuju od devet do 20 centi. TAN-generator banke naplaćuju od klijenata 15 do 45 evra. Šta treba da poduzmu klijenti, kupci? O tome David Riechman iz Centrale za zaštitu potrošača: „Ustanovili smo da većina banaka kontaktira svoje klijente, šalje im pisma i informiše da će online plaćanje ubuduće biti drugačije, pre svega plaćanje kreditnom kartom i da se za te druge vrste plaćanje moraju registrovati, ako to nisu već uradili“

Male sume, do 30 evra, ubuduće će i u online kupovinama moći da se plaćaju bez nove, komplikovanije procedure, dakle bez PIN-a i TAN-a. Moguće je najviše pet ovakvih plaćanja, nakon toga klijent mora ponovo da se dvostruko identifikuje. Uz to, David Riechman iz Centrale za zaštitu potrošača za WDR još podseća: „Klasične metode plaćanja, kao davanje saglasnosti da firma kod koje ste nešto kupili skine novac sa vašeg računa, kao i doznačavanje novca ili plaćanje po dobijenom računu ovim nisu pogodjeni. Izmene se odnose prevashodno na kreditne karte“.

Medjutim, čak i oni koji smatraju da će nova procedura online plaćanja učiniti bezbednijima upozoravaju da ne samo kupci, već pre svega firme koje se bave online trgovinom neće uspeti da se pripreme za novi sistem i pozivaju na produženje roka za njegovo stupanje na snagu.

Stand: 21.08.2019, 17:04