Live hören
Jetzt läuft: Ilhéus (Nu Bai) von Dino D'Santiago

Primjena EU direktive protiv krivotvorenih lijekova

kesa iz apoteke, lekovi i kompjuterska tastatura

Primjena EU direktive protiv krivotvorenih lijekova

Suada Herak, Köln

U borbi protiv ilegalnih lijekova kojih je sve više u apotekama, na snagu je stupio novi sistem zaštite potrošača u zemljama EU. Uz dvije posebne oznake na pakovanju trebao bi se odmah prepoznati krivotvoreni lijek.

Krivotvoreni farmaceutski proizvodi su postali svjetski problem. Čak i kada se radi o lijekovima za teška oboljenja, oni često nemaju dovoljno ili uopšte ne sadrže aktivnu supstancu, a ponekad je supstanca izmijenjena, što može biti opasno po život pacijenta. Prema navodima Svjetske zdravstvene organizacije WHO svake godine umire do milion ljudi od posljedica krivotvorenih medikamenata. Kako bi se znatno smanjio rizik, od 9.februara 2019. stupila je na snagu nova direktiva EU za sve lijekove koji se izdaju na ljekarski recept.

Primjena EU direktive protiv krivotvorenih lijekova

02:47 Min. Verfügbar bis 13.02.2020

Posebne oznake na pakovanju

Dvije su novine uz koje apotekar i pacijent mogu brzo prepoznati da li se radi o originalu ili falsificiranom lijeku. Pečat na pakovanju pokazuje da li je ono već bilo otvoreno. Uz to jedinstveni kod za svako pojedinačno pakovanje se već prilikom proizvodnje pohrani u posebnoj datoteci.

„To je dodatna mjera zaštite uz dosadašnje koje smo imali po pitanju sigurnosti lijekova. Sada se može vrlo brzo provjeriti da li se radi o autentičnom proizvodu koji stiže legalnom isporukom i da li je pakovanje već bilo otvoreno“, kaže Martin Bergen iz „Securpharm“, organizacije sastavljene od predstavnika farmaceutskih kompanija, trgovine na veliko i apoteka, a koja je zadužena za provodjenje direktive EU protiv krivotvorenja lijekova.

Kako se vrši provjera lijeka?

Da bi do pacijenta sigurno stigao propisani lijek, u apoteci se prije izdavanja svako pakovanje skenira. Ako se pokaže da lijek već nije prodat ili otvoren, onda se smatra sigurnim. Prema procjeni EU cijeli projekt nove zaštite od krivotvorenja lijekova koštaće više od 10 milijardi eura, a najveći dio troškova snosi farmaceutska industrija. U Njemačkoj oko 60 000 lijekova i 750 miliona pakovanja potpada pod sistem nove sigurnosti u koji je preko organizacije “Securpharm” uključeno 19.500 apoteka, 400 apoteka u bolnicama, 350 farmaceutskih preduzeća i 1000 trgovina na veliko.

Stand: 13.02.2019, 17:58