Live hören
Jetzt läuft: Princesa Negra de Angola von Bebeto

U Srbiji omogućen elektronski uvid u porez na imovinu

Jedinstveni informacioni sistem lokalnih poreskih administracija Srbije

U Srbiji omogućen elektronski uvid u porez na imovinu

Sanja Ivačić, Beograd

U Srbiji je od ove godine počeo da radi jedinstveni elektronski sistem kojim se građanima i preduzećima po prvi put omogućava da preko jednog portala utvrde svoje poreske obaveze za imovinu koju poseduju u čitavoj zemlji.

To omogućava jedinstvena baza podataka prikupljenih iz 145 lokalnih poreskih administracija kojoj se može pristupiti preko interneta na adresi www.lpa.gov.rs. Direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Mihailo Jovanović kaže da je lokalna poreska administracija povezana sa državnim Data centrom i napravljen jedinstveni informacioni sistem. Taj sistem, kako objašnjava, ”pre svega građanima i privredi omogućava da preko jednog portala vide sve svoje poreske obaveze odnosno porez vezano za imovinu, da mogu da podnesu poresku prijavu koja je vezana za imovinu”.

U Srbiji omogućen elektronski uvid u porez na imovinu

03:05 Min. Verfügbar bis 06.02.2020

Prijava na jedinstveni informacioni sistem može se izvršiti na dva načina. Jedan je uz pomoć kvalifikovanog elektronskog sertifikata odnosno elektronskog potpisa. Za one koji imaju elektronski potpis na sajtu lokalne poreske administracije su detaljno navedena uputstva o koracima koje treba preduzeti uključujući instaliranje odgovarajućih softvera. Drugi način prijavljivanja na sistem je uz pomoć korisničkog imena i lozinke koji se dobijaju na zahtev u nadležnoj poreskoj upravi, ali se to mora učiniti lično.

Treba reći da samo oni koji koriste elektronski potpis pored uvida u stanje poreskih obaveza mogu i da podnesu poresku prijavu, dok oni koji se prijavljuju krosničkim imeoim i lozinkom imaju pristup samo opciji uvid stanja. Ukoliko poreski obveznik poseduje imovinu u različitim opštinama/gradovima, moguće je videti pregled stanja za svaku opštinu/grad posebno ili zbirno.

Elektronske potpise izdaje Ministarstvo unutrašnjih poslova svim gradjanima koji imaju biometrijsku ličlnu kartu sa čipom i to besplatno, a sve informacije o izdavanju ovog sertifikata dostupne na njihovom sajtu (http://ca.mup.gov.rs/).

Elektronski potpis izdaju i Pošte Srbije, Privredna komora Srbije i dva sertifikaciona tela HALCOM i eSmart Systems.

Po rečima Jovanovića, pogodnost elektronskog podnošenja prijave za utvrdjivanje poreza na imovinu naročito znači preduzećima koja inače moraju svake godine da ponavljaju ovaj postupak. Jovanović kaže da je to bitno i za Ministarstvo finansija i Poresku upravu koji sada “mogu da imaju uvid u analitiku preko 4,5 miliona poreskih obveznika fizičkih lica, preko 200 hiljada pravnih lica i preko 265 hiljada preduzetnika”.

Porez na imovinu u Srbiji se inače plaća kvartalno. Rok za plaćanje poreza za prvi kvartal 2019. Godinu je 14. februar do kada bi, po rečima Jovanovića, preko sajta lokalne poreske administracije trebalo da profunkcioniše i ektronska naplata.

Stand: 06.02.2019, 18:00