Live hören
Jetzt läuft: Joke Ting von Goldlink feat. Ari Pen-Smith

Saša Ilić "Pas i kontrabas"

Saša Ilić

Saša Ilić "Pas i kontrabas"

Davor Korić, Köln

Saša Ilić, pisac rođen u Jagodini 1972. godine, inače jedan od urednika izdavačke djelatnosti Narodne biblioteke Srbije, osvojio je 2020.godine uglednu književnu NIN-ovu nagradu za svoj novi roman "Pas i kontrabas".

Roman Saše Ilića zanimljivog naziva "Pas i kontrabas" započinje rečenicom "Zima je bila sa puno leda....", koja asocira na početak pjesme sarajevskog pjesnika Vlade Dijaka "Stanica Podlugovi" u izvođenju jednog od najpopularnijih pjevača u bivšoj Jugoslaviji Zdravka Čolića.  "Tu postoji jedna jugoslovenska muzička matrica koja je korišćena i koja je varirana bilo da je u pitanju Zdravko Čolić ili Josipa Lisac, Rundek, Šaban Bajramović, EKV. Dakle uvek sam se vodio tim nekim pristupom budući da je roman o džezu onda sam koristio tu otvorenu mogućnost da džeziram te jugoslovenske muzičke pravce." - objašnjava Saša Ilić čiji je glavni junak zamišjen kao džez kontrabasista.

Roman o džezu

04:24 Min. Verfügbar bis 01.07.2022


"Džez otvara čitav jedan svet odnosa, atmosfere, osećanja i naravno taj svet u romanu "Pas i kontrabas" obeležen je i nekim generacijskim osećanjem i krahom države, raspadom međuljudskih odnosa i to je sve deo tog džeza u romanu "Pas i kontrabas". - dodaje Ilić čiji roman započinje dolaskom glavnog junaka, koji je zbog ratnih trauma prestao svirati, na liječenje u psihijatrijsku kliniku u Kovinu.

Njegov kompleksni roman, čija se radnja odvija na više mjesta i u raznim vremenima, pored muzičkih asocijacija, prepun je i skrivenih književnih konotacija. Na jednu od bitnih ukazuje već samo ime glavnog junaka Filipa Isakovića.  "Sam Filip Isaković u sebi spaja dakle dva da tako kažem jugoslovenska književna pola. To su Crnjasnki i Krleža, dakle to je neko nasleđe mog romana, moje literature", - kaže Saša Ilić koji je preuzeo ime Filip iz Krležinog romana "Povratak Filipa Latinovića" i prezime Isaković od glavnog lika Vuka Isakovića iz romana "Seobe" Miloša Crnjaskog.

Pored asocijacija na ove književne likove i sam naslov sadrži skrivena značenja."Ja volim te polisemične naslove, koji nisu tako jednoznačni. "Pas i kontrabas" je naizgled naslov suprotnih značenja. Ono što je meni bilo zanimljivo dakle to je taj džez i to je ta traumatična prošlost. S druge strane ljudi o kojma sam pisao, dakle oni koji dolaze iz ratova, koji su učesnici ratovanja, njih zovu i psima rata. Dakle to je s druge strane ta kontroverza koja se nalazi u samom glavnom junaku i dakle u njemu se sažima ta sintagma pas i kontrabas i on se bori zapravo za prevladavanje te traume da bi mogao da svira".

U koncipiranju glavnog lika romana Ilić je kako kaže kombinovao i neke elemente iz autobiografije vlastitog života. "Budući da sam sam bio u ratnoj mornarici i to 91. i 92. godine i neka svoja lična iskustva sam preneo zapravo u roman kreirajući lik Filipa Isakovića i neka opterećenja iz prošlosti, neke traumatične slike su pohranjene iz tog perioda".

Džez kao zvuk slobode, ljubav i pobuna protiv društva koje je odlučilo da zaboravi i pobriše ratnu prošlost, osnovne su teme romana "Pas i kontrabas" u kojem pisac Saša Ilić ostaje dosljedan svom humanističkom angažmanu iz prethodnih djela. "Sve moje knjige zapravo govore o našoj stvarnosti, kroz koju se prelama i ta neizostavna prošlost. Ovaj roman je zapravo obeležen tom temom ratnih trauma iz raspada Jugoslavije i pokušajem da se nađe izlaz iz toga - I ja sam dozvolio dakle da džezirajući te književne teme sam tragam za nekim izlazom koji je nekako išao ka kraju romana ka toj luci u Đenovi i susretu sa migrantskim svetom sa nekim novim traumatičnim horizontima Evope i sveta i tu se zapravo traga za nekim iskorakom iz problema koji ne muče samo postjugoslovenska društva nego i evropska."

Stand: 01.07.2021, 16:26