Live hören
Jetzt läuft: Se Te Nota von Lele Pons feat. Guaynaa

Kosovo: Pomoć zajednicama kroz volontiranje

Petar Đorđević

Kosovo: Pomoć zajednicama kroz volontiranje

Violeta Oroši, Priština

Iako nema zvaničnih podataka koliko ima volonterskih organizacija na Kosovu i koliko one broje članova, činjenica je da se svake godine povećava broj onih koji bi svojim radom želeli da pomognu razvoju svojoj zajednici. "Mlada aktivna Gračanica" je organizacija koja trenutno okuplja preko osamdeset volontera.

Do pre šest godina u Gračanici su postojali samo pojedinci koji su se bavili dobrovoljnim radom, a onda je osnovana volonterska organizacija “Mlada aktivna Gračanica”, koja danas okuplja preko osamdeset mladih koji aktivno učestvuju u oganizovanju raznih treninga, u podizanju svesti mladih kada su u pitanju razni tabui, ali promovišu vrednosti svoje sredine i pomaži starim i bolesnim ljudima. Danas su jedna su od glavnih adresa gde njihovi sugrađani mogu da se obrate i zatraže uslugu.

Kosovo: Pomoć zajednicama kroz volontiranje

03:33 Min. Verfügbar bis 21.01.2022


Dragocena iskustva

Petar Đorđević je predsedik „Mlade aktivne Gračanice“, a ovoj organizaciju se priključio 2015. godine. Kaže da je najlepša iskustva doživeo na samom početku njegovog angažovanja: “Prvo putovanje van, da kažem granica bivše Jugosavije, imao sam uz pomoć “Mlade aktivne Gračanice”, zatim engleski jezik, koji mi nikada nije išao dobro tokom školovanja, usavršio sam upravo kroz ta putovanja i komunikaciju sa drugim ljudima, tako da su benefiti bili ogromni i to je razlog zbog čega sam ostao”.

“Mlada aktivna Gračanica” je sa svojim volonterima do sada organizovala desetine akcija. Jedna od tradicionalnih je obeležavanje međunarodnih dana, kao što je Dan zaštite planete Zemlje ili zaštite životne sredine. Nedavno su obeležili i Dan borbe protiv HIV-a, pokušavajući i na taj način da podignu svest mladih kada su u pitanju još uvek takozvane tabu teme, iako bi, kaže Petar, mladi osnovu seksualnog vaspitanja trebali da dobijaju još u školi.

Biciklistički turizam

Ova volonterska organizacija je posebno ponosna što je uspela da pomoviše biciklistički turizam, koji je podržala EU. Osim što je veliki broj mladih počeo da koristi bicikl kao prevozno sredstvo, omogućeno im je i da ga nabave po pristupačnim cenama. Zbog pandemije virusa Korona, najveće posledice je imala upravo grana turizma, ali Petar kaže da su odlično iskoristili svoje bicikle: “Te bicilkle koje smo imali iskoristili smo za dostavu hrane, lekova, neophodnih namirnica ljudima koji su bili u izolaciji i naši su volonteri pomagali stanovništvu da lakše prebrode ovu krizu”.

Promocija kulturnog nasleđa

Nedavno je „Mlada aktivna Gračanica“, putem Facebook stranice započela i promociju kulturnog nasleđa u Gračanici, ali i u drugim sredinama na Kosovu, a do sada se javio veliki broj zainteresovanih stranaca koji bi da posete Kosovo. “Žele da budemo njihovi vodiči, lokalni vodiči. Jedna od pozitivnih stvari takođe jeste što smo u organizaciji malo ispomovisali rad na jednoj društvenoj mreži na kojoj se ljudi, putnici povezuju i traže smeštaj u nekoj lokalnoj porodici sa kojom će putnik provesti određeno vreme i na taj način smo upoznali dosta mladih iz čitavog sveta”.

Saradnja sa drugim etničkim zajednicama

„Mlada aktivna Gračanica“ sarađuje i sa volonterima iz drugih etničkih zajednica. Pored simboličnog broja Albanaca, saradnju ima i sa Romima, Egipćanima, Aškalijama, Bošnjacima i Gorancima, jer kako kažu, u fokusu njihove organizacije su upravo manjinske zajednice, koje su zapostavljene i na ovaj način im se pruža prilika da i oni pohađaju razne treninge i učestvuju u aktivnostima organizacije.

Entuzijazma će uvek biti

Do pre tri godine ova volonterska organizacija imala je podršku opštine Gračanica, a donacije su dobijali i od nekoliko ministarstava kosovske Vlade, od EU, Balkanske zelene Fondacije. U stvari, jedan od najvećih problema volonterskih organizacija uopšte je obezbeđivanje sredstava za dugoročnije funkcionisanje. Međutim, Petar duboko veruje da nedostatak novčanih sredstava neće bitno uticati na entuzijazam i volju mladih za volonterskim radom, od kojeg imaju koristi i društvo i oni sami.

Stand: 21.01.2021, 18:02