Live hören
Jetzt läuft: Vermissen von Juju feat. Henning May

8. mart - žene gubitnice u korona krizi?

List iz kalendara sa datumom 8. mart

8. mart - žene gubitnice u korona krizi?

Suada Herak, Keln

Međunarodni dan žena je svake godine prilika da se diljem svijeta upute pozivi za veću ravnopravnost žena. Međutim, i u razvijenim demokratijama poput Njemačke još je dug put do realne ravnopravnosti u brojnim oblastima života.

Savezna kancelarka Angela Merkel: „Jedan pogled na rukovodeći nivo u privredi, ali i politici, nam pokazuje da u svakom slučaju nismo došli do cilja.“

Tokom korona pandemije još je više svakodnevnog opterećenja za žene, koje moraju pored svog posla koji je često od kuće, brinuti i o djeci, nihovoj školi i domaćinstvu, naglasila je u svojoj video poruci savezna kancelarka Angela Merkel: „I to su prije svega žene koje su svojim poslovima u socijalnim službama ili njezi izuzetno potrebne“.

8. mart - žene gubitnice u korona krizi?

02:26 Min. Verfügbar bis 08.03.2022


Veća opterećenost žena tokom pandemije

Tu se konkretno misli na zaposlene u oblasti zdravstva, gdje je oko 75 posto žena, dok je na vodećim pozicijama samo 30 procenata. U privredi je još manje žena na rukovodećim mjestima, pa kancelarka Merkel ističe kako je savezna vlada početkom ove godine donijela uredbe da se takvo stanje promijeni. „Na primjer u velikim preduzećima u kojima upravni odbori imaju više od četiri člana, mora biti najmanje jedna žena. Sigurna sam da će se te žene pronaći i biti pojačanje za njemačku privredu“, kazala je Merkel.

Nove uredbe i obećanja veće ravnopravnosti

Za veće učešće žena u poslovnim aktivnostima na višim pozicijama potrebno je prije svega osigurati bolje zbrinjavanje djece u vrtićima i cjelodnevnim boravcima. Prema istraživanju fondacije Bertelsmann sve se više muškaraca uključuje u kućanske poslove i brigu o djeci, ali je to i dalje samo pet do sedam posto. U 60 posto veza žene uglavnom ili čak u potpunosti preuzimaju poslove u kući, zbrinjavanje ili kućno obrazovanje djece. Uz niže plaće, gubljenje poslova zbog posljedica korona pandemije i veća opterećenost u domaćinstvu samo je dodatni pokazatelj nepovoljnijeg položaja žena u društvu. Međunarodni dan žena 8. mart dan je kada se ukazuje na neophodnost dalje borbe za ravnopravniji položaj žena u svijetu.

Stand: 08.03.2021, 18:16