Live hören
Jetzt läuft: Goosebumps (Remix) von Travis Scott & HVME

Kriza korupcije u vrijeme korona pandemije

Ruka daje drugoj ruci novčanicu od 500 evra

Kriza korupcije u vrijeme korona pandemije

Netransparentnost ugovora o vakcini, davanje mita u klinikama ili kod medicinske pomoći dokazi su povećanja korupcije, izvještava Transparency International. Na udaru su zdravstveni sistemi, ali i demokratija uopšte, tvrdi ova organizacija sa sjedištem u Berlinu.

U novom izvještaju Transparency International predstavlja listu od 179 zemalja rangiranih prema međunarodnom indeksu korupcije. Analizira se stanje nivoa korupcije u vremenu u kojem je svijet pogođen korona krizom. Pokazalo se da su zemlje u kojima je i ranije postojao visoki nivo korupcije, daleko lošije prevladavale posljedice korona pandemije. Skala polazi od 100 bodova za zemlje u kojima uopšte nema korupcije. Prosječna vrijednost je 43 boda.

Njemačka dobro plasirana, ali…

Zemlje sa najboljim indeksom, dakle sa najnižim nivom korupcije su, na prvom mjestu Danska sa 88 poena, zatim Novi Zeland, Finska, Singapur, Švedska, Švicarska, Norveška i Holandija. Na devetom mjestu je Njemačka. Iako je to dobar plasman, šef njemačkog odjela Transparency International Hartmut Bäumer upozorava: “Mi smo u prvih deset. To je pozitivno, ali to ne znači da je tako dobar plasman opravdanje da se ništa ne treba učiniti. Postoji veliki broj primjera u finansiranju političkih partija gdje u Njemačkoj trebamo biti transparentniji.“

Razgovor: Nenad Kreizer i Suada Herak

04:17 Min. Verfügbar bis 28.01.2022


Potrebno je više transparentnosti

Bäumer je kritizirao ilegalne stranačke donacije, netransparentno sponzoriranje, zloupotrebu poreza i posebno donirane izborne kampanje. Mišljenje da Njemačka stagnira po pitanju transparentnosti podržali su i političari Zelenih (Grüne) i socijaldemokrata (SPD).

Transparency International govori i o aktuelnoj debati oko nabavke vakcine protiv SARS Cov2 virusa. Šef njemačkog odjela Transparency Intrenational Bäumer traži više transparentnosti od EU: „Ono što sa našeg stanovišta apsolutno nije u redu i što se mora promijeniti je to što niti ugovori niti cijene koje će biti plaćene nisu predočene javno. Tretiranje kao poslovne tajne ne može biti argument i mora se odbiti. Onaj ko takve ugovore sklapa mora znati da se radi o novcu iz poreskih prihoda.“

Korupcija potkopava zdravstvene sisteme i napore za brže prevladavanje korona krize. Istovremeno je ugrožena demokratija, čak i u zemljama sa razvijenim pravnim strukturama, a pogotovo u zemljama u kojima korupcija onemogućava uspostavljanje demokratskih sistema, tvrdi se u izvještaju.

Indeks korupcije u zemljama regije

Prema podacima Transparency International područje Zapadnog Balkana je već dugo “zarobljeno“ u korupciji. Skoro da nema pozitivnih pomjeranja, a korona pandemija je samo pogoršala stanje. Od dvije zemlje koje su u EU, Hrvatska je rangirana na 63. mjestu sa 47 bodova, dok je Slovenija bolje pozicionirana, i sa 61 bodom je na 35. mjestu. Među ostalim zemljama nešto bolje stoji Crna Gora sa 67 bodova, dok je najlošije stanje u Sjevernoj Makedoniji i Bosni i Hercegovini sa po 35 bodova, Kosovo i Albanija imaju 36 bodova, a Srbija 38.

BiH kao država paralizirana korupcijom

Evropska komisija već dugo upozorava da suzbijanje korupcije mora biti prioritet zemalja Zapadnog Balkana. Sada je tokom pandemije povećano kršenje ljudskih prava, diskriminacije u raspodjeli ekonomske pomoći i medicinske opreme. Time se pojašnjava i najveći pad indeksa korupcije u Bosni i Hercegovini, koja je sada na 111. mjestu, izgubila je čak sedam bodova i zato je najlošije plasirana zemlja regije. Odjel Transparency International u BiH ističe kako se tokom pandemije državne institucije prioritet stavile na "beskrupuloznu pljačku javnih sredstava" što se vidjelo kroz skandale povezane s nabavkom medicinske opreme, poput slučaja kupovine respiratora koji su bili neupotrebljivi.

Transparency International upozorava i na stanje u Srbiji, posebno u domenu vladavine zakona, utišavanja kritičkih glasova ili mjera uvedenih tokom pandemije poput suspenzije parlamenta ili uvođenja policijskog sata.

Prošla je godina zbog korona pandemije bila veliki ispit za sve vlade u svijetu, ali se pokazalo da su zemlje sa većim nivoom korupcije bile manje sposobne odgovoriti na izazov, kaže se u izvještaju Transparency International. U odnosu na sveukupno stanje u svijetu, ova organizacija zaključuje dosta pesimistično:„Korona pandemija nije samo zdravstvena i ekonomska kriza, nego i korupcijska. I to kriza kojom trenutno ne uspijevamo upravljati“, tvrdi Transparency International.

Stand: 28.01.2021, 18:00