Live hören
Jetzt läuft: Wallah von Ghali

Upozorenje na poplavu putem SMS-a?

SMS poruka

Upozorenje na poplavu putem SMS-a?

Suada Herak, Köln

Jedan od segmenata civilne zaštite od prirodnih katastrofa je i moguće rano upozorenje. Nakon katastrofalnih poplava u Njemačkoj započela je debata o boljem sistemu upozorenja

Prije svega se radi takozvanom Cell Broadcasting ili mobilnom upozorenju putem SMS-a ili sistema kratkih poruka. Pojednostavljeno rečeno radi se o vrsti poruke SMS koja se pojavljuje na svim mobilnim telefonima u određenom području. Dakle, poruka odlazi istovremeno svim stanovnicima koji se nalaze u dometu prijema mobilne telefonije. Na taj način se ljudima u određenom regionu mogu ciljano uputiti upozorenja. 

Kako poboljšati civilnu zaštitu?

Uzbunjivanje putem SMS-a

03:01 Min. Verfügbar bis 21.07.2022


U Njemačkoj postoje aplikacije upozorenja kao što su Nina ili KatWarn. Ako je prekinuta mobilna telefonska mreža funkcioniraju i putem bežičnog pristupa internetu (WLAN ili WiFi). Ali, sada se tema SMS upozorenja našla na stolu političara. Savezna kancelarka Angela Merkel smatra da se može pregovarati o dodatnom sistemu upozorenja, a premijer Sjeverne Rajne Vestfalije Armin Laschet kaže da se to treba vrlo brzo dogoditi. Kaže i da je o trome već razgovarao sa jednom kompanijom za telekomunikacije.

Pitanje sigurnosti ličnih podataka

Tehnologija upozorenja putem poruka SMS postoji desetljećima, a koriste je druge zemlje poput SAD-a. Ovaj sistem je tehnički moguće implementirati i u Njemačkoj, ali ga još nije predstavila ni jedna kompanija. Potrebne  su investicije , a politika treba dati nalog. Za sad se procjenjuje da bi bilo potrebno 30 do 40 miliona eura. Deutsche Telekom je potvrdio da se već neko vrijeme  razgovara, ali sistem ne može biti pokrenut „ od danas na sutra“. Prije svega treba biti zaštićen od napada trećih lica i omogućiti provjeru autentičnosti kako bi se izbjeglo slanje lažnih i zlonamjernih poruka. Što se tiče privatnosti i zaštite podataka, IT stručnjaci tvrde da sistem SMS upozorenja ne generira lične podatke, i da tu ne treba biti zabrinutosti. Poruke upozorenja se šalju paušalno na sve aparate u jednom području, pa tako ne moraju biti niti direktno adresirane ili identificirane telefonskim brojevima. Najavljena je i studija izvodljivosti i smisla uvodjenja Cell Broadcasting-a i rezultati bi mogli vec na jesen biti saopšteni.

Dok se o sistemu SMS upozorenja o mogućem teškom nevremenu u Njemačkoj diskutira, u SAD-u se koristi od 2012. godine, kako u meteorološke svrhe, tako i u oblasti sigurnosti. Posebno je primjena ovog sistema dugotrajna praksa u Nju Jorku koja se provodi precizno i bez pohranjivanja podataka o lokaciji. 

Stand: 21.07.2021, 19:04