Live hören
Jetzt läuft: Express Yourself (Mocean Worker Remix) von Charles Wright & The Watts 103rd Street Rhythm Band

Protivustavno: Visoka kamata na porez

Sudijski čekić ispred siluete paragrafa

Protivustavno: Visoka kamata na porez

Amir Kamber, Keln

Presuda njemačkog Saveznog ustavnog suda može imati posljedice na vaš džep: Godišnja kamata na poreze u visini od 6 posto „nije realna“.

Odluka važi kako za plaćanje tako i za povrat poreza i odnosi se na za razdoblje od 2014- do kraja 2018 godine Evo o kojim kamatama se tačno radi. Naime, o svim onim do kojih je došlo prilikom kašnjenja uplate i isplate poreza od najmanje 15 mjeseci. U tim slučajevima financijski uredi računali su s kamatom od 6 posto koja prema Saveznom ustavnom sudu u međuvremenu nije više prikladna zato što je nivo drugih kamata na tržištu, u bankama, već godinama na niskom nivou.

Protivustavno: Visoka kamata na porez

02:40 Min. Verfügbar bis 18.08.2022


To se može, recimo, dobro primijetiti na štednim knjižicama ili kreditnim kamatama koje u međuvremenu naginju tu negdje prema blizu nula posto. Upravo zbog toga sud kaže da 6 posto kamata na poreze nema smisla. I upravo zbog toga sud traži da visina kamata budu korigirane. Međutim, iako se presuda odnosi na obračunavanje kamata od 2014. godine sud je, ipak, odlučio da kamate moraju biti korigirane tek od 2019. godine jer kamatna stopa za razdoblje od 2014 do 2018 godine  može jos proći kao pravno nerelevantna ali da se od 2019. godine takva stopa više ne može prihvatiti.

Inače, u presudi se kaže da država načelno ima pravo ubirati kamate na poreze jer poreski obaveznici od toga teoretski mogu profitirati, npr. ukoliko novac, kojim nisu platili porez, ulože, parkiraju, negdje gdje su kamate niže. Međutim kamatni nivo na tržištu je u međuvremenu načelno tako nizak  da od takve prakse baš i nema prednosti.

Kratak historijski osvrt: Kamatna stopa od pola procenta na mjesec i šest na godinu na zakašnjelu uplatu odnosno povrat poreza uvedena je davne 1961, godine, nakon čega je dakle na snazi bila skoro 60 godina. Konkretno, riječ je porezu na dohodak, porezu na imovinu, na dobit, na dodatnu vrijednost kao  i o poslovnom porezu. Ustavni sud nije propisao visinu buduće kamate na porez ali je obavezao zakonodavca do u skladu s ustavom o novom iznosu donese  odluku u skladu do jula iduće godine.

A kad se već bavimo financijama i porezima, što je, kako znate, ne samo u Njemačkoj, pravi labirint, prava naučna disciplina, evo još jedne korisne informacije: Rok za prijavu poreza od 2020. godine produžen je za 3 mjeseca, do 31. oktobra 2021. godine. To to važi za sve one koje poreze plaćaju bez pomoći poreskih savjetnika. Oni drugi, dakle, svi poreski obaveznici kojima pomažu profesionalni savjetnici, oni imaju još više vremena za poreznu prijavu, naime do 31. maja 2022. godine.

Stand: 18.08.2021, 18:20