Live hören
Jetzt läuft: Ocean von Martin Garrix feat. Khalid

Gde odlagati nuklearni otpad?

Gde odlagati nuklearni otpad?

Gde odlagati nuklearni otpad?

Snežana Bogavac, Keln

Prema listi Saveznog udruženja za skladištenje, u 90 regiona u Nemačkoj je moguće trajno odlaganje atomskog otpada. Gorleben, koji je do sada slovio kao prikladan za to, nije na ovoj listi.

Tri godine nakon odluke Bundestaga i Bundesrata da se u Nemačkoj ponovo otvori procedura iznalaženja prikladnog mesta za skladištenje otpada koji nastaje u atomskim elektranama, objavljen je izveštaj Saveznog udruženja za odlaganje otpada (Bundesgesellschaft für Endlagerung BGE). U njemu su definisani regioni širom Nemačke u kojima bi bilo moguće trajno i bezbedno odlaganje nuklearnog otpada iz nemačkih atomskih centrala. Odredjivanje mesta na kojem se dugoročno i srazmerno bezopasno može odložiti otpad koji nastaje u nukleranim elektranama izaziva teške sporove i svadje u Nemačkoj već decenijama.

Gde odlagati nuklearni otpad?

03:17 Min. Verfügbar bis 28.09.2021


Primena naučnih kriterijuma

BGE je listu napravio imajući u vidu isključivo „pogodne geološke pretpostavke za sigurno trajno odlaganje radioaktivnog otpada“. Direktor BGE Steffen Kanitz je danas naglasio: „Mi nećemo praviti poredjenje sa ranijom procedurom izbora mesta za skladište, jer je cilj sada drukčiji nego sedamdesetih godina. Cilj danas je da se identifikuje najbolja moguća lokacija u Nemačkoj. I uz primenu naučnih kriterijuma možemo da kažemo da Gorleben nije takva lokacija“.

Odluka o odlaganju atomskog otpada u Gorlebenu doneta je 1977. Od 1995. je tamošnji bivši rudnik soli u upotrebi kao privremeno skladište. Isto tako dugo traju i protesti protiv skladištenja otpada u Gorlebenu, koji je postao sinonim za antiatomski pokret. Zbog transporta nuklearnog otpada na tom mestu dolazilo je godinama do masovnih protesta i sukoba demonstranata sa policijom.

Prema izveštaju Saveznog udruženja za odlaganje odpada BGE, za trajno skladištenje atomskog otpada prikladne su oblasti sa stenama koje sadrže so, glinu ili granit, ali i područja ispod morskog dna oko nemačkih ostrva.

Predsednik BGE  Stefan Studt je naglasio: „Ako se pogleda da smo u ovom prvom koraku 54 odsto nemačke teritorije iskazali kao područja pogodna za skladištenje atomskogh otpada, onda je jasno da danas kao takvo iskazano područje još nikako, ponavljam još nikako nije lokacija za skladištenje otpada“.

Odluka do 2031.godine

Posle prve faze u kojoj su glavni bili geološki argumenti, biće razmotreno koje su oblasti pogodne sa stanovišta naseljenosti ili infrastrukture. Nakon toga će Bundestag i Bundesrat otpočeti proces donošenja odluke o skladištu koje bi za naredne milenijume moglo da primi otpad iz nemačkih nuklearki. Odluka treba da se donese do 2031. godine, a 2050. skladište treba da bude u upotrebi.

Današnji izveštaj će možda smanjiti proteste u Gorlebenu, ali teško da će bilo gde biti olako prihvaćena odluka o nuklearnom skladištu. Danas je predsednik bavarske vlade Markus Söder rekao da njegova savezna zemlja nije prikladna za pohranjivanje otpada jer su u tamošnjim stenama slojevi gline tanji, a granitne stene sa više pukotina nego drugde u Nemačkoj. BGE-studija, smatra Söder, izazvaće „veliku nesigurnost u zemlji“. Samo u Bavarskoj u područjima koje se navode kao prikladna za odlaganje otpada živi preko osam miliona ljudi.

Već decenijama aktuelno pitanje odlaganja nuklearnog otpada u Nemačkoj, ponovo će se svakako vratiti u prvi plan najkasnije krajem 2022. godine. Tada bi i poslednja od šest nuklearnih elektrana koje u Nemačkoj još rade, trebalo da bude isključena iz strujne mreže. 

Stand: 28.09.2020, 18:23