Live hören
Jetzt läuft: Hush von The Marías

Posle nevremena: Kako naplatiti štetu od osiguranja?

Posljedice oluje Bernd ne jenjavaju

Posle nevremena: Kako naplatiti štetu od osiguranja?

Snežana Bogavac, Keln

Nevreme polako ipak jenjava, a gradjani čija je imovina stradala sigurno već sada misle kako da uklone posledice i nadoknade štetu koju su pretrpeli. Šta bi trebalo prvo da učine?

Koja osiguranja jamče za koju štetu nanetu u nepogodama kakva je i ova izazvana olujom Bernd?

Ne postoji jedno osiguranje koje će pokriti svu štetu nastalu u ovakvim situacijama. Štetu na stanu i kući nadoknadjuju osiguranja za stambene zgrade (Wohngebäudeversicherung). Ako je nevreme izazvalo štetu na nameštaju, kućnim aparatima i drugim predmetima u kući, nadoknadu štete preuzima osiguranje pokućstva (Hausratsversicherung). Posebna priča je naravno osiguranje automobila i drugih vozila koja oštećenih u nevremenu.

Razgovor: Amir Kamber i Snežana Bogavac

04:34 Min. Verfügbar bis 15.07.2022


Poplave su dakle posebno problematične kada je reč o nadoknadi pričinjene štete?

Jesu, pogotovu jer osiguravajuća društva razlikuju je li reč o poplavi nastaloj nakon kiše i grada ili, recimo, zato što vam je u podrumu pukla cev. Tu je za nadoknadu dovoljno imati osiguranje stambenih zgrada. Ali u slučaju poplava kakve su nastale proteklih dana, to nije dovoljno. Potrebno je imati i osiguranje za štete od elementarnih nepogoda (Elementarschaden-Versicherung). To nije zasebno osiguranje, već dodatak na policu osiguranja stambene zgrade ili osiguranja pokućstva. Ali, samo ko je sklapajući osiguranje označio i tu rubriku, ima pravo da mu sada, posle aktualnih poplava, budu recimo nadoknadjeni troškovi ispumpavanja vode iz podruma. Ili, ako je šteta nenadoknadiva, da se kuća sruši i izgradi nova.

Imaju li gradjani uopšte odgovarajuće osiguranje, tim pre što ovakve elementarne nepogode, kao najnovija izazvana Berndom, nisu nešto na šta ljudi uvek računaju sklapajući osiguranja.

Nevolja je da visina sume za osiguranje ne zavisi samo od veličine nekretnine, nego i položaja. Upravo u područjima podložnim elmentarnim nepogodama, osiguranje je ili veoma skupo ili osiguravajuće kompanije uopšte ne žele da ga sklope. Takodje je teško osigurati nekretninu koja je već jednom stradala u poplavi. Prema podacima Udruženja nemačkih osiguravajućih društava 46 odsto gradjana u Nemačkoj je osiguralo imovinu protiv poplava izazvanih jakom kišom ili izlivanjem reka, u Severnoj  Rajni-Vestfaliji 47 odsto.

Ali, verovatno je ipak da je pretežan deo gradjana osigurao pokućstvo. Kakvoj nadoknadi štete se oni mogu nadati?

Osiguranja će nadoknaditi štetu na nameštaju, tepisima, kućnim aparatima i drugim predmetima. U slučaju da zbog nužnih opravki mora da se napusti kuća, osiguranje preuzima i troškove prevoza i privremenog pohranjivanja nameštaja, kao i troškove smeštaja u hotelu za vreme dok gradjani ne mogu opet da stanuju u sopstvenolj kući.

Proteklih dana su se u medijskim izveštajima često videli snimci automobila koje bujica nosi niz ulice. Šta je sa nadoknadom štete na vozilima?

ADAC upozorava da već i u vodi visine 25 centimetara nastaju ozbiljne, ne uvek spolja vidljive, štete na senzorima, elektronici, kočnicama, voznom mehanizmu. Posebno u bujicama kakvih je bilo proteklih dana, blato, pesak i sitan šljunak mogu da prodru u katalizator ili druge delove auta. Šta i koliko osiguranje plaća, zavisi od toga da li je „voda došla do auta ili auto do vode“.

Šta to konkretno znači za vlasnike automobile u poplavljenim područjima?

Delimično kasko osiguranje preuzima štete na vozilima nastale tokom poplava, a vozači neće posle toga biti prebačeni u goru osiguravajuću kategoriju. Ali, sa delimičnim kasko-osiguranjem ne mogu biti nadoknadjeni troškovi u slučaju kada su vozači, uprkos upozorenju na opasnost od poplave, parkirali automobil u ugroženom području, odnosno kada su imali vremena da sklone svoj auto, a nisu to učinili. Puno kasko osiguranje isplaćuje štetu čak i u tom slučaju, ali ne iznos nabavke novog vozila, već trenutku vrednost u poplavi oštećenog auta.

Sve to zvuči kao da ljudima u postradalim regionima predstoji ne samo mnogo fizičkog posla, već moraju poduzeti i puno administrativnih koraka da bi naplatili nastalu štetu. Odakle da počnu?

Najpre, da podsetimo na savet da paze na sopstvenu bezbednost. Zatim, pre nego što se šteta osiguravajućoj kompaniji prijavi, nije loše napraviti brzo nekoliko fotografija koje ne samo da su dokaz osiguranju, već i gradjanima pomažu da lakše opišu situaciju i prisete se detalja. Osiguravajućem društvu se treba javiti što pre i razjasniti da li će ono poslati veštaka za procenu štete ili će doći za to ovlašćeni majstor. Centrala za zaštitu potrošača preporučuje da se od osiguranja i pismeno zatraže ti detalji, kao i broj pod kojim je zavedena šteta.

Koliko onda može da potraje dok ne započne procedura nadoknade štete?

Osiguravajuće kompanije obično u roku od nedelju dana šalju saradnike u oštećene stanove, ali u sadašnjoj situaciji to bi moglo potrajati duže. Udruženje nemačkih osiguravajućih društava preporučuje da se gradjani za to vreme potrude da se šteta ne uvećava – recimo ako je moguće izneti na suvo oštećeno pokušstvo ili provizorno pokriti krov ukoliko za to postoje uslovi. Ali oštećene predmete, zbog kasnije procene, ne treba bacati. I na kraju još podsećanje da oni koji stanuju u iznajmljenim, a u nevremenu oštećenim kućama i stanovima, treba što je moguće pre da kontaktiraju i vlasnika nekretnine.

Stand: 15.07.2021, 18:18