Pravosudje protiv seksualne zloupotrebe dece

Ruka odrasle osobe drži zatvorena usta devojčice

Pravosudje protiv seksualne zloupotrebe dece

Okružni sud u Münsteru danas je izrekao dugogodišnje kazne zatvora muškarcima optuženim za seksualno zlostavljanje dece i širenje dečije pornografije. Proces je trajao duže od pedeset dana, a smatra se, po težini počinjenih krivičnih dela i po broju optuženih, jednim od najvećih slučajeva zlostavljanja dece kojima se bavilo nemačko pravosudje.

Ko su bili optuženi u procesu u Minsteru i kakve su presude danas izrečene?

Prvooptuženi 28-godišnji informatičar koji je ne samo samo seksualno zloupotrebljavao 10-godišnjeg sina svoje partnerke, već ga odvodio i drugima koji su ga zlostavljali, osudjen je na 14 godina. Foto i video materijal, sniman pretežno u sada srušenoj baštenskoj kućici na severu Münstera, je potom objavljivan na internetu. Preostala trojica optuženih su dobila kazne od 10 do 12 godina zatvora. Pravni stručnjaci kao posebno značajno ističu da je svim optuženima odredjen i preventivni pritvor nakon izdražavanja dugogodišnjih kazni.

Razgovor: Nenad Kreizer i Snežana Bogavac

04:23 Min. Verfügbar bis 06.07.2022


Ovo nije prvi veliki slučaj seksualanog zlostavljanja dece u Nemačkoj, odnosno u Severnoj Rajni-Vestfaliji?

Seksualno zlostavljanje dece je u prošloj godini, prema statistici Saveznog ureda za suzbijanje kriminala, upadljivo poraslo, i to za skoro sedam odsto na 14.500 slučajeva. Broj otkrivenih slučajeva dečije pornografije narastao je za čak 50 odsto na 18.761 sluöajeva. 152 zlostavljane dece je umrlo. U Severnoj Rajni Vestfaliji su zaista od 2019. otkrivena tri ogromna skandala vezana za seksualno zlostavljanje dece – pre ovog u Münsteru još i u Lügdeu i u Bergisch-Gladbachu. U sklopu istrage vezane za slučaj u kojem su danas izrečene presude vodi se još pedesetak postupaka, 30 osoba u je u pritvoru.

Da li Severna Rajna-Vestfalija ima poseban problem kada je reč o ovoj vrsti kriminala i kako se on može suzbiti?

Vlasti u Severnoj Rajni-Vestfaliji ističu da oni nemaju više takvih slučajeva, već aktivnije rade na otkrivanju slučajeva seksualne zloupotrebe dece. Proteklih godina je porastao i senzibilitet kada je reč o ovoj temi. U junu je u Nemačkoj pooštren i odgovarajući zakon, te se i za navodjenje na ovakva krivična dela, recimo širenje odgovarajućih tekstova na internetu ili zatvorenim chatovima može dobiti kazna do tri godine zatvora. Severna Rajna-Vestfalija je od otkrivanja prvog velikog slučaja početkom 2019. poduzela mnogo na suzbijanju seksualne zloupotrebe dece, kako je danas u razgovoru za WDR podsetio ministar unutrašnjih poslova Herbert Reul: „Prvo smo počeli da preusmeravamo policiju, da znaju da je to tema. Potom smo učetvorostručili personal koji se time bavi, investirali smo 32-33 miliona u tehniku, povezali smo sve policijske službe tako da niko ne mora da se sastaje radi dogovora, svi imaju pristup softveru. U Zemaljskom uredu za suzbijanje kriminala smo napravili neku vrstu centrale gde se uz veću primenu tehnike može obradjivati više podataka.“

Presuda u Minsteru je tako samo etapa u borbi protiv seksualne zloupotrebe dece?

Reč je očito o ogromnom zadatku za policiju i pravosudje, čak i fizički o ogromnom poslu. Jer, kako je danas rekao Reul, samo u münsterskom slučaju istražitelji su imali da pregledaju više hiljada CD-ova pronadjenih kod optuženih. Uspesi se u krivičnom gonjenju počinilaca mogu postići samo uz upornost i istrajnost, ukazao je Reul, i dodao da je današnja presuda upozorenje, i to ne samo počiniocima. Za WDR je Reul rekao da puno materijala u oblasti dečije pornografije razmenjuju upravo deca i mladi: „To možda nije zla namera, možda je za njih to samo avantura ili žele nastavnicima nešto da pokažu. Oni i ne razumeju da čine krivično delo. Možda presuda kao ova danas, ako je na pravi način posredovana, doprinosi tome da i oni koji postupaju samo lakomisleno shvataju da moraju da se toga okanu“.

Stand: 06.07.2021, 18:31