Live hören
Jetzt läuft: Waka waka von Tekno

Korona virus: Koliko su zarazni pacijenti?

Ruke u rukavicama drže ampulu za testiranje na Covid-19

Korona virus: Koliko su zarazni pacijenti?

Boris Rabrenović, Keln

U Nemačkoj mnogi ljudi moraju u karantin, iako imaju slabo prisustvo virusa u telu, i teško da nekoga mogu da zaraze. Prema istraživanju medijskih kuća WDR, NDR i SZ, mnogi zavodi za zdravstvo ne dobijaju iz laboratorija odgovarajuće podatke o testovima na korona virus.

Testovi na korona virus u Nemačkoj imaju jednu veliku prednost, ali istovremenu i manu: veoma su osetljivi. To znači da ako se testovi pravilno sprovode, lako se otkrije onaj ko je zaražen. Ali zbog velike osetljivosti tih testova, dešava se i to da kod mnogih ljudi nalaz bude pozitivan, iako je infekcija u toliko poodmaklom stadijumu, da jedva da virus još imaju u telu, pa samim tim nikog više i ne mogu da zaraze.

Korona virus: Koliko su zarazni pacijenti?

02:51 Min. Verfügbar bis 07.09.2021


Ct-vrednost

Na količinu virusa koju pacijent u sebi ima, ukazuje takozvana Ct-vrednost. Ona pokazuje koliko krugova analize je napravljeno dok u telu nije otkriven genom virusa. Kod pacijenata sa jakim prisustvom virusa, on se otkriva već nakon deset do petnaest Ct-krugova. Ali ukoliko je potrebno više od trideset krugova analize da bi se utrvdilo postojanje virusa, onda pacijent vrlo verovatno više ne može nikoga da zarazi. Taj podatak se navodi i na internet stranici Robert Koh instituta. Međutim, mnoge laboratorije koje analiziraju briseve iz grla i nosa ne prekidaju analizu kada je Ct-vrednost 30, već se analzi nastavlja i do vrednosti od 37 ili 40, kaže Ulf Ditmer, potpredsednik nemačkog Društva za virologiju i šef odeljenja za virologiju na Univezitetskoj klinici u Esenu.

Bez informacije o jačini virusa

Ankete koje su medijske kuće NDR, WDR i SZ sprovele među nemačkim zdravstvenim zavodima, pokazuju da se prilikom dostavljanja rezultata korona testova Ct-vrednost najčešće ne navodi. To znači da zdravstveni zavodi ne dobijaju informaciju o tome koliko je zarazna osoba čiji je test na korona virus pozitivan. Stoga ne mogu ni da se fokusiraju na takozvane „superkliconoše“ (superspreader) čiji PCR test ukazuje na snažno prisustvo korona virusa.

Treba biti siguran da je test ispravno obavljen

Virolog Ulf Ditmer, potpredsednik nemačkog Društva za virologiju, je protiv toga da u karantin moraju oni čija je Ct-vrednost veća od 30. Ali, istovremeno smatra da o karantinu ne bi trebalo da se odlučuje isključivo na osnovo Ct-vrednosti. Jer najpre treba biti siguran da je test ispravno obavljen, a potom i to da li je pacijant u fazi kada infekcija slabi ili jača. To poslednje međutim može da se utvrdi jedino ako se pacijent čija je Ct-vrednost više od 30 još jednom testira.

Ni iz Robert Koh instituta nisu mogli da odgovore na pitanje koliko zdravstvenih zavoda u Nemačkoj uopšte dobija podatke o Ct-vrednostima. Na upit medijskih kuća NDR, WDR i SZ, iz instituta Robert Koh odgovoraju da „polaze od toga da se laboratorije, kada su rezultati sumnjivi, konsultuju sa zdravstvenim zavodima.“ Dodaje se i da je Ct-vrednost analitički detalja koji pomaže u tumačenju rezultata testova.

Stand: 07.09.2020, 18:04