Klinike i Corona-app - smetnje na vezama

Loša veza laoboratorija i klinika sa korona-aplikacijom

Klinike i Corona-app - smetnje na vezama

Snežana Bogavac

Korona-aplikacija treba da omogući brže i lakše dostavljanje rezultata kovid-testova. Ali mnogobrojne laboratorije i klinike nisu tehnički opremljene za to.

Korona-aplikacija, koja se od letos koristi u Nemačkoj treba da posluži da se građani upozore da je došlo do infekcije covidom-19 među ljudima sa kojima su bili u kontaktu i da pomogne brzom definisanju lanca zaraze. Zato bi korona-aplikacija takođe trebalo da omogući da se rezultati testova brzo dostavljaju. Ali kako se sada ispostavlja, to nije jednostavno postići.

Klinike i Corona-app - smetnje na vezama

02:31 Min. Verfügbar bis 27.10.2021


S jedne strane broj sprovedenih testova višestruko je porastao u Nemačkoj – od oko 130.000 nedeljno u martu ove godine, na preko milion prošle sedmice. Drugo, mnogobrojne klinike u Nemačkoj, u čijim laboratorijama se testovi takođe sprovode, nisu tehnički opremljene za obradu i prosleđivanje rezultata testova. Prema navodima ARD-a, samo laboratorija Minhenske klinike, druge najveće gradske klinike u zemlji, radi dnevno 1.000 do 1.200 testova. Ali, na raspolaganju joj ne stoje čak ni uređaji za skeniranje upute za corona-testove, a kamoli šta drugo.

Nepoznat broj kliničkih laboratorija

Da bi se obezbedila veza sa korona-aplikacijom, ovoj klinici je potrebna šestocifrena suma koja mora da se obezbedi iz postojećeg budžeta. Zato mnoge klinike ne mogu na odgovarajući način tehnički da opreme svoje laboratorije.

Predstavnici savezne vlade su prošle sedmice saopštili da je 90 odsto samostalnih laboratorija, onih izvan klinika, povezano sa korona-aplikacijom. Bolničke laboratorije nisu pomenute. A na upit ARD-a, Institut Robert Koch je naveo da nije poznato koliki broj tih laboratorija ima pristup aplikaciji.

Prema sadašnjim podacima, u Nemačkoj postoji 165 samostalnih laboratorija koje sprovode kovid-testove. Ali, i njihov broj stalno raste, pa raste i broj laboratorija za koje se treba obezbediti veza sa aplikacijom. Trenutno između 180 i 200 laboratorija nedeljno šalje rezultate testova Institutu Robert Koch. Koliko od toga su laboratorije pri klinikama, nije poznato.

Potrebna i dorada aplikacije

Savezno ministarstvo zdravlja daje 50 evra i 50 centi po testu, nezavisno da li su sprovedeni u samostalnim ili kliničkim laboratorijama. Ove druge rade danonoćno, jer danonoćno primaju i pacijente. A često im nedostaje ne samo softver, već i hardverska oprema za prosleđivanje rezultata testova. A ako kliničke laboratorije nisu povezane, to znači da korisnici korona-aplikacije neće biti upozoreni ako je neko sa kim su bili u kontaktu i ko je zaražen koronom, testiran u laboratoriji neke klinike.

Uz to za laboratorije u klinikama bi bilo važno, navode lekari koje citira ARD, i da se aplikacija doradi i da se izmeni princip davanja ovlašćenja za koriščćenje rezultata testa. Jer, oni koji se testiraju u klinikama često su pacijenti smešteni na odeljenje intenzivne nege i više nisu u stanju da to na odgovarajući način urade sami u korona-aplikaciji.

Stand: 27.10.2020, 18:05