Savezna vlada usvojila hitni program za zaštitu klime

Klima-protest u Berlinu, Brandenburger Tor

Savezna vlada usvojila hitni program za zaštitu klime

Suada Herak, Keln

S ciljem da se jače promovira prelazak na klimatski prihvatljive tehnologije, njemačka vlada će izdvojiti osam milijardi eura za finansiranje takozvanog hitnog programa za zaštitu klime. Najviše novca će se uložiti za promociju energetski efikasnih građevina. 

Ovaj program je dio saveznog budžeta za iduću 2022.godinu i očekuje se da će pomoći bržem postizanju novih ciljeva savezne vlade u oblasti zaštite klime. Paket mjera ovog programa obuhvata podršku finansiranja investicija u građevinskom, energetskom i transportnom sektoru, a koji će se realizirati tokom 2022 i 2023. godine.

Savezna vlada usvojila hitni program za zaštitu klime

01:48 Min. Verfügbar bis 23.06.2022


Plan raspodjele osam milijardi eura

Najveća suma od 4,5 milijardi eura uložiće se u promociju energetski efikasnih zgrada. Milijardu eura je namijenjeno za izgradnju socijalnih stanova koji su prilagođeni mjerama zaštite klime u narednim godinama. Tokom 2022. za tu svrhu će na raspolaganju biti 150 miliona eura. Ovaj program finansijske podrške uključuje i planove o minimalnim energetskim standardima za nove zgrade.

Stotine miliona za ugovore o zaštiti klime

Savezna vlada namjerava osigurati iznos od 650 miliona eura za sporazume sa industrijom o zaštiti klime. Takvi ugovori su u osnovi državni programi finansiranja kojima se žele nadoknaditi dodatni troškovi za klimatski prihvatljivu proizvodnju, kao što je na primjer korištenje zelenog vodonika/vodika kojim se, jer nije otrovan ni korozivan kao fosilna goriva, postiže čista energija. Industrija čelika će dobiti 100 miliona eura za pretvaranje svojih visokih peći u proizvodne procese na bazi vodonika. Ukupna sredstva za industriju iznose 860 miliona eura. Za saobraćaj se predviđa dodatna milijarda eura, od čega više od 300 miliona za proširenje biciklističke strukture.

Njemačka želi biti prva u zaštiti klime

Nakon današnje odluke njemačke vlade, savezni ministar finansija Olaf Scholz (SPD) je kazao kako se radi o jasnom signalu da bi „Njemačka trebala postati predvodnik u zaštiti klime“. Usvojeni program označio je kao „dobro investiran novac“, jer klimatske promjene predstavljaju najveći izazov našeg doba.

Kritika stranke Zeleni, ali i ministrice za okoliš

Program koji je usvojio savezni kabinet naišaoje na kritike, a prije svega je reagirala stranka Zeleni (die Grünen). Šefica ove stranke Annalena Baerbock smatra da je u tom programu premalo konkretnih mjera za proširenje obnovljivih izvora energije. I savezna ministrica za zaštitu okoline Svenja Schulze (SPD) se pridružila toj kritici, mada je okrivila koalicijskog partnera, stranke Unije CDU/CSU. Schulze je kazala: “Unija je formalno posvećena zaštiti klime, ali kada postane konkretno, čujemo samo: ne, ne, ne”. I savezno udruženje za upravljanje energijom i vodama (BDEW) također je pozvalo na dalje korake ka više „zelene električne energije“.

Glasanje u parlamentu nakon saveznih izbora

U protekle dvije godine savezna vlada je uložila više od 80 milijardi eura u projekte zaštite klime. Novi finansijski plan u obimu od 8 milijardi eura je predložak za naredni zakonodavni period nakon saveznih izbora u septembru. Tada će se Bundestag moći ponovo pozabaviti ovim programom u okviru razmatranja budžeta i tek onda ga usvojiti.

Stand: 23.06.2021, 18:22