Live hören
WDRcosmo - Der Sound der Welt

Analiza migracione i integracione politike vodećih stranaka

Analiza migracione i integracione  politike vodećih stranaka

Izbori u Njemačkoj

Analiza migracione i integracione politike vodećih stranaka

Snežana Bogavac, Keln

Nastavljamo analizu izbornih programa vodećih stranaka koje učestvuju na izborima. Prošle nedelje bavili smo se klimatskom politikom, sada nastavljamo sa migracionom i integracionom i politikom azila.

Ove teme su uoči prošlih saveznih izbora 2017. bile medju onima koje su najviše zanimale birače. Pred ovogodišnje glasanje za Bundestag 26. septembra druge teme imaju veći značaj, ali stranke su u svojim prpgramima ipak posvetile znatnu pažnju useljavanju, integraciji i azilu.

Razgovor: Boris Rabrenović i Snežana Bogavac

07:15 Min. Verfügbar bis 02.09.2022


Ima li u vezi sa ovim temama značajnijih sličnosti u stavovima stranaka zastupljenih u Bundestagu?

Veoma malo, ali ipak evo da pomenemo nešto što svakako zanima naše slušaoce i u čemu makar medju četiri od šest stranaka sada zastupljenih u Bundestagu postoji saglasnost – naime i SPD, koja sada vlada sa CDU/CSU, kao i FDP, Levica i Zeleni žele da i u Nemačkoj bude dopušteno dvojno državljanstvo. Sada ono u Nemačkoj nije predvidjeno zakonom i moguće je samo u izuzetnim slučajevima.

Kakve ideje o migraciji i integraciji imaju konzervativne stranke Unije, CDU i CSU čiji je kandidat za kancelara, šef vlade Severne Rajne-Vestfalije Armin Laschet, nekada bio i zemaljski ministar za integraciju?

CDU i CSU u programu ističu važnost Ženevske konvencije o izbeglicama, osnovno pravo na azil i pravne i humanitarne obaveze Nemačke i Evrope. Ali istovremeno se zalažu i za zaoštravanje migracione politike. Recimo više država treba da dobije status „sigurne zemlje porekla“ čime bi se olakšalo proterivanje azilanata. One koji nemaju pravo da ostanu u Nemačkoj ove stranke žele doslednije i brže da proteruju, posebno počinioce krivičnih dela. Takodje se CDU/CSU protive mogućnosti da se proširi pravo azilanata da naknadno dovedu članove porodica. No, ciljno i upravljano useljavanje konzervativci žele da podstiču. Tako „ofanziva atraktivnosti“ treba da obezbedi da najobrazovaniji stranci dolaze u Nemačku, rade u privredi i nauci. Od useljenika CDU i CSU očekuju da „pokažu spremnost na integraciju“, ističe se značaj ubrzanog učenja jezika i obećava dalje olakšavanje priznavanja inostranih kvalifikacija.

U sadašnjoj koaliciji socijaldemokrate su svoje zamisli o migracionoj politici morali da uskladjuju sa konzervativcima. Šta najavljuju za naredni četvorogodišnji period?

U predizbornom programu SPD naglašava da je migracija obogatila nemačko društvo, kao i da je integracija stalan društveni i državni zadatak. Ova stranka ne želi ograničenja kada je reč o pridruživanju porodica došljaka, protivi se zabrani zapošljavanja izbeglica i proterivanju u zemlje u kojima ljudima prete opasnosti. SPD takodje želi uvodjenje modernog zakona o državljanstvu kojim bi bila olakšano dobijanje nemačkog pasoša i omogućeno dvojno državljanstvo. Takodje socijaldemokrate žele da svima obezbede da pohadjaju integracione i kurseve nemačkog, bez obzira iz koje su zemlje i kakvu vrstu boravka imaju. Takodje SPD želi svoj deci, čim dodju u Nemačku, da omogući da idu u vrtić ili školu, a dobro integrisanima dobijanje trajnog boravka, bez obzira kakav im je trenutni status.

Stand: 02.09.2021, 18:12