Live hören
A Tribe Called Quest - Bonita Applebum

Integracijski samit - puno mjera, malo hrabrosti?

Angela Merkel

Integracijski samit - puno mjera, malo hrabrosti?

Suada Herak, Keln

Nemacki nacionalni akcioni plan za integraciju sa više od 100 projekata na kojem savezna vlada radi tri godine, glavna je tema digitalnog samita sa 120 učesnika. Kako je ostalo dosta nejasnoća, mnogo je više kritike nego pohvale za planirane projekte.

Ovaj je samit o integraciji i posljednji susret na vrhu sadašnje vlade pod vodstvom kancelarke Angele Merkel. Tokom rada na nacionalnom planu proces integracije je podijeljen u 5 faza, a danas se raspravlja o posljednje dvije.To su pitanja političke participacije osoba doseljeničkog porijekla, mogućnosti  borbe protiv rasizma, ali i tema naturalizacije.

Integracijski samit - puno mjera, malo hrabrosti?

02:42 Min. Verfügbar bis 09.03.2022


Na početku samita na kojem sudjeluju predstavnici saveznih zemalja, opština, privrede, kulture, sporta i migracijskih organizacija, kancelarka Angela Markel je pozvala društvo na otvorenost i toleranciju kako bi se promovirala dobrodošlica svima koji dolaze u zemlju. Ona je naglasila da „funkcionalno civilno društvo jeste i ostaje najbolja zaštita od rasizma i podijeljenosti.“

Respekt i pripadnost društvu za sve

Kancelarka Merkel je posebno istaknula: „Samo odsustvo mržnje i nasilja nije dovoljno da bi integracija uspjela. Svako u Njemačkoj, sa ili bez migracijskog porijekla mora osjećati da je respektiran i da pripada društvu. Nepoštovanje, predrasude, neprijateljstvo i nažalost nasilje su pojave apsolutno suprotne društvenom zajedinštvu. Tome se moramo svi suprotstaviti“, naglasila je kancelarka Merkel. 

Nacionalni plan o integraciji

Mjere koje su sadržane u akcionom planu za bolju integraciju migranata polaze od pomoći stručnoj radnoj snazi da u svojim zemljama porijekla savlada njemački jezik, pa sve do napora da se za doseljenike dostignu jednake mogućnosti  u privredi i javnim službama. Fokus je na projektima koji se bave zajedništvom i solidarnošću. Drugim riječima, kako ljudi sa migrantskim porijeklom mogu imati lakši pristup sportskim klubovima? Ali također, kako mogu dobiti zanimljiv posao u politici ili privredi? 

Velika mreža projekata o integraciji

Povjerenica savezne vlade za integraciju Annette Widmann-Mauz ističe kako je stvorena mreža od 300 projekata. To su perspektivni projekti u saveznim zemljama ili opštinama koji su analizirani da bi se vidjelo kako se mogu prosiriti na cijelu zemlju uzimajuci u obzir šta su nedostatci, a šta pozitivna iskustva u odnosu na migrantsku populaciju.

Faze procesa integracije

Mjere planirane u prvoj fazi integracije već su predstavljene ranije. Tu se radi o boljoj pripremi kvalificiranih  radnika dok su u svojim zemljama porijekla, kako kroz učenje njemačkog jezika, tako i pripremu za digitalni rad. Iako ova ideja zvuči dobro, ipak ostaje otvoreno kako će se organizirati i umrežiti ponuda iz Njemačke sa drugim zemljama, na primjer kod kurseva jezika. Kritičari ukazuju da je isuviše birokratskih floskula u planu.

Za osobe koje su već stigle u Njemačku trebali bi u drugoj fazi plana o integraciji pronaći bolju ponudu savjetovanja. Odgovarajući okrugli sto bi trebao pomoći u priznavanju profesionalnih i obrazovnih kvalifikacija. I konačno, integracija na tržištu rada trebala bi u trećoj fazi biti uspješna uz na primjer posebne tečajeve. Ali, pojedine formulacije poput „intenzivnija razmjena i saradnja između savjetodavnih centara i finansijske kotrole rada na crno„ nisu detaljnije pojašnjene niti precizirane. 

Vidljivi nedostaci integracije

Ljudi sa migracijskim porijeklom manje su politički aktivni od onih koji nemaju strane korijene. Prije četiri godine je na saveznim izborima znatno manje glasača bilo s migracijskim porijeklo, potvrđuje se u studiji koju je pred početak Integracijskog samita objavilo Stručno vijeće za integraciju i migraciju (Sachverständigenrat für Integration und Migration). Također i u pogledu građanskog angažmana postoje razlike, poput članstva u udruženjima. Prema istraživačima ove se razlike mogu objasniti socio-ekonomskim faktorima. Ljudi sa migracijskim porijeklom češće imaju niža primanja i nize obrazovne kvalifikacije.

Više političkog ušečća za doseljenike

Povjerenica savezne vlade za integraciju Anette Widmann- Mauz je s obzirom na rezultate studije upozorila: „Naša demokratija živi od sudjelovanja i aktivnog učešća svih gradana u našoj zemlji.“ Promoviranje političke participacije nije samo u izbornoj 2021. godini, kazala je Widmann- Mauz i dodala: “ To je promocija angažmana i političkog obrazovanja, isto toliko koliko se treba jače promovirati da ljudi koji ispunjavaju visoke zahtjeve za naturalizaciju i stvarno postanu Nijemci“.

Stand: 09.03.2021, 18:27