Svjetski dan borbe protiv AIDS-a

Crvena traka koja simbolizira AIDS ispred nečijeg lica

Svjetski dan borbe protiv AIDS-a

Suada Herak, Keln

Iako je korona pandemija potisnula brojne zdravstvene teme, stručnjaci upozoravaju da pitanje AIDS-a i HIV virusa i dalje zahtijeva veliku pažnju.

Različite organizacije širom svijeta 1. decembra podsjećaju na sindrom stečene imunodeficijencije AIDS (engl. acquired immune deficiency syndrome) ili SIDA (fr. Syndrome d'immunodéficience acquise). Poziva se na akciju i solidarnost sa oboljelima od AIDS-a i zaraženima virusom humane imunodeficijencije HIV (human immunodeficiency virus).

Svjetski dan borbe protiv AIDS-a

02:13 Min. Verfügbar bis 01.12.2021


Ove godine kada je fokus na novom virusu Sars -CoV-2 i oboljenju Covid 19 želi se skrenuti pažnja na pandemiju HIV-a koja traje više od 30 godina i ima ogromne socio-ekonomske posljedice u teško pogođenim zemljama. Svjetski dan borbe protiv AIDS-a služi i podsjećanju odgovornih u politici, masovnim medijima, biznisu i društvu širom svijeta, kao i u Evropi i Njemačkoj da se pandemija HIV/AIDS nastavlja.

Više smrtnih slučajeva od AIDS-a zbog korone?

Snabdijevanje ljudi lijekovima protiv bolesti AIDS u mnogim dijelovima svijeta ne ide glatko jer pandemija korone trenutno zasjenjuje sve, kaže Winnie Byanyima, direktorica Programa Ujedinjenih nacija za borbu protiv AIDS-a. Trenutno je 38 miliona ljudi širom svijeta inficirano virusom HIV. Iz UN-a upozoravaju da bi sadašnja korona pandemija mogla imati velike posljedice za osobe pogođene HIV-om i AIDS-om. Samo ove godine korona bi mogla dovesti do gotovo 300.000 dodatnih infekcija HIV-om i više od 100.000 smrtnih slučajeva. Takve prognoze se pojašnjavaju time što se manje testiralo na HIV i da mnogi, pošto ne znaju da su inficirani, zarazu mogu prenositi dalje.

Živjeti dobro sa AIDS-om je moguće

Prošle godine je 1,7 miliona ljudi širom svijeta bilo novozaraženih HIV-om, dok je od bolesti AIDS umrlo skoro 700 000 ljudi. U Njemačkoj je krajem 2018. godine registrirano oko 87.900 inficiranih, dok trenutno 71.400 osoba koristi lijekove protiv HIV virusa. Danas kada već postoji veliki broj medikamenata pacijenti sa ranom dijagnozom imaju normalan i dug životni vijek, mogu raditi ili osnivati porodicu. Ostvaren je veliki napredak u kvaliteti lijekova. Kada je osoba pod terapijom više ne može prenositi virus.

Pandemije pokreću naučna istraživanja

Pojava korona pandemije kao i HIV pandemije prije više od 30 godina veliki su pokretači naučnih istraživanja. Gledajući dugoročno, znanje stečeno u vezi sa razvojem vakcine protiv SARS-CoV-2 moglo bi takođe koristiti u razvoju vakcine protiv HIV-a. 1. decembar je kao Svjetski dan borbe protiv AIDS-a prvi put proglasila Svjetska zdravstvena organizacija 1988. godine. Ovaj dan se svake godine obilježava pod posebnim motom, prema kojem se organiziraju aktivnosti AIDS organizacija u različitim zemljama. Od 1996. godine ovaj dan organizira Zajednički program Ujedinjenih nacija UNAIDS.

Stand: 01.12.2020, 17:39